Utbildningar för minskat matsvinn

Digital matsvinnsinspiration: hur kan vi bli bättre i vårt arbete med att minska matsvinn?

Form: digital via Teams
Målgrupp: kockar och måltidsbiträden
Tid: 1,5h

Inspirationsföreläsning: hållbart ledarskap med fokus på minskat matsvinn.

Form: digital via Teams
Målgrupp: kostchefer, enhetschefer,
köksmästare, köksledare
Tid: 60 min

Matsvinnsinspiration: cookshop och föreläsning för fler

Form: workshop följt av föreläsning för fler
Målgrupp: kockar och måltidsbiträden

Vegolyftet: matlagningsutbildning inom det gröna köket

Form: praktisk matlagningsutbildning
Målgrupp: kockar och måltidsbiträden

Workshopdag för minskat matsvinn

Form: workshops
Dagen avslutas med en mindre
avsmakningslunch
Målgrupp: kockar och måltidsbiträden
Tid: halvdag