top of page

Digital matsvinnsinspiration: hur kan vi bli bättre i vårt arbete med att minska matsvinn?

Form: digital via Teams
Målgrupp: kockar och måltidsbiträden
Tid: 1,5h

Digital matsvinnsinspiration: hur kan vi bli bättre i vårt arbete med att minska matsvinn?

Innehåll
För att nå de globala målen behöver vi se över våra arbetsrutiner. Hur vi hanterar livsmedel och mat är idag avgörande för både våra verksamheters ekonomi och för vårt klimat. Våra offentliga restauranger har ett stort ansvar och en del av arbetet handlar om att kommunicera och underlätta för gästerna att göra rätt. Med rätt service kan vi medvetandegöra gästerna om hur vi tillsammans kan agera hållbart för en bättre miljö.

Vid detta utbildningstillfälle får deltagarna kunskap om varför vi behöver arbeta med hållbar utveckling, vad arbetet bidrar till och inspiration på hur ni kan ta tillvara livsmedel och matsvinn. Ni får även konkreta tips på hur ni med hjälp av digitala verktyg kan kommunicera med era gäster och på så vis bidra med innehåll till skolans pedagogiska måltider.

Syfte
Att minska klimatbelastningen från skolrestaurangerna
Mål
● att höja kvalitén på maten
● bli bättre på att tillvara ta matsvinn
● stärka kockarnas roll som förändringsagenter för en hållbar utveckling

Vid digital föreläsning gäller följande:
● Krav på att deltagarna har dator och internetuppkoppling.
● Om deltagarna gruppera sig och tar del av föreläsningen tillsammans, ordna då så att alla hör och ser bra.
● Förbered gärna med fika till föreläsningen så att deltagarna känner sig alerta.
● Ha papper och penna till hands för anteckningar.
● Förbered och ställ gärna frågor till föreläsaren via chatten i det digitala forum vi använder

bottom of page