top of page

Utbildning för minskat matsvinn

För att lyckas med ert hållbarhetsarbete behöver du och dina medarbetare bli inspirerade och framför allt förstå varför det är viktigt att minska matsvinn. I våra utbildningar ger vi er konkreta tips om hur ni minskar ert matsvinn i praktiken till att förklara FN:s globala mål och varför de är relevanta för en restaurangverksamhet.

Våra utbildningar

Slicing Lime_edited.jpg

Matsvinnsutbildning - Grundutbildning

Professional Chef

Matsvinnsutbildning - Fördjupning

Restaurant Kitchen_edited.jpg

Klimatsmart cookshop

Couple Cooking_edited.jpg

Måltidsvänner inom offentlig verksamhet

Restaurant Kitchen_edited.jpg

Matsvinn & motivation

Ledarskap

Shrimp and Vegetables_edited.jpg

Verksamhetsanpassad utbildning

Generation Waste Academy

På Generation Waste academy får ni, i en begränsad period, tillgång till ett komplett utbildningsmaterial som är uppbyggt med text, videos och quiz. Där kan deltagaren i egen takt utbilda sig individuellt eller som grupp.

 

Vid slutförandet av en utbildning får man även ett diplom som bevis på att man har genomgått en av våra utbildningar. Utbildningaran har fokus på minskat matsvinn men med olika inriktningar för olika målgrupp.  

Mixing Salad

Grundläggande livsmedelshygien för minskat matsvinn

Garnishing Gourmet Meal

Generation Waste grundutbildning

Kids with Backpacks_edited.jpg

Svinnligt utforskande för förskola

Hållbar konsumtion och produktion

Inspiration, förståelse och delaktighet är tre väsentliga delar för att en förändring ska kunna ske, detta vet vi på Generation Waste av erfarenhet.

Samarbetar ni med oss på Generation Waste arbetar ni aktivt för en hållbar konsumtion och produktion i linje med vårt Globala mål 12 och vi bidrar specifikt med fokus på delmål 12:3 som handlar om för att halvera det globala matsvinnet fram till år 2030.

Vår medverkan i er verksamhet bidrar till ett ansvarsfullt förhållningssätt och då vi lägger stor vikt i att inkludera alla i hållbarhetsarbetet. Vi skapar en förståelse för hållbarhet ur ett större perspektiv som inkluderar flera av FN:s globala mål i Agenda 2030 som kan engagerar era medarbetare.

 

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö.

12hållbar.jpg
12-hallbar-konsumtion-och-produktion.png
12-3-1024x1024.png
bottom of page