top of page

Vårt mätverktyg

Vi hjälper företag inom besöksnäringen och kommun att minska sina kostnader och genomföra sina miljömål. Med vårt mätverktyg registrerar våra kunder den mat de slänger. Registreringen sker smidigt via en Ipad eller en smartphone. Via vår webbportal får både administratörer och kockar tillgång till daglig statistik.

Enkel registrering av matsvinn

Av egna erfarenheter så har vi upptäckt att matsvinnet normalt sett minskar så fort man börjar väga och registrera det på daglig basis. Detta beror till stor del på att medvetenhet väcks hos personalen.

 

Våra kunder registrerar sitt matsvinn med vårt mätverktyg i tre olika kategorier: kökssvinn, buffésvinn och tallrikssvinn. Genom att dela upp matsvinnet i dessa fraktioner så kan man få reda på vart matsvinnet uppstår och på så vis kunna ta till specifika åtgärder för att minska matsvinnet.

 

Vårt mätverktyg räknar om matsvinnet i pengar, och ger på så vis en tydlig siffra på hur mycket pengar som faktiskt åker rätt ner i soptunnan. Registrering sker enkelt och snabbt med hjälp av en iPad eller smartphone inne i köket av kockarna.

Multi-device-mockup-generation-waste-produkt.jpg
mockup_gw_1.jpg

En tydlig överblick direkt i vår app

I vår webbportal kan både kockar och administratörer överblicka statistiken av det slängda matsvinnet. Här registreras också gästantalet för varje dag – Detta gör att vi kan ta fram nyckeltal som visar hur många gram varje gäst slänger i snitt och vad det kostar i kronor och ören.

 

Att väga och registrera matsvinn är viktigt för att ta kontroll, men minst lika viktigt är det att utbilda och inspirera. Tryck på knappen nedan för att läsa mer om hur vi inspirerar och utbildar kockar i hållbar kokkonst.

Statistikens användningsområden

Det övergripande målet är att statistiken ska fungera som underlag för att lokalisera förbättringsåtgärder för att minska matsvinnet men statistiken har mer användningsområden än så.

 

Den precisa statistiken som tas fram med vårt mätverktyg kan användas som underlag till politiker, miljöstrateger och upphandlare för att påvisa förbättringsåtgärder och påskynda initiativ som gynnar klimatet.

 

Den moderna kunden är medveten och uppskattar restauranger som är transparenta i sitt dagliga arbete. Genom att visa upp exakt statistik på hur mycket mat ni slänger så sporrar ni inte bara gästen till att slänga mindre, ni skapar också ökat förtroende och en känsla av delaktighet.

Statistic_gw.jpg
bottom of page