Workshopdag för minskat matsvinn

Form: workshops
Dagen avslutas med en mindre
avsmakningslunch
Målgrupp: kockar och måltidsbiträden
Tid: halvdag

Workshopdag för minskat matsvinn

1) Svinnsmarta menyer
Beskrivning: Hur minskar vi risken att matsvinn uppstår, vilka rutiner behövs.
Metoder för ökad kreativiteten och bra måltidskvalité samt minskade
livsmedelskostnaderna
Mål: Att dela sinntips med varandra, tänka kreativt, hitta matsvinnslukande rätter.

2) Köksinspiration - cookshop
Beskrivning: Generations Waste håller en matsvinnsinspirerade cookshop. Här lagar
vi svinnminskande rätter och mat på rester. Kökspersonalen får möjlighet att ställa
frågor, smaka och reflektera.
Mål: Att utmana och inspirera kökspersonalen

3) Kommunikation
Beskrivning: Deltagarna delas upp i mindre grupper för att diskutera, utveckla och
reflektera kring hur kommunikation. Intern och extern kommunikation för minskat
matsvinn.
Mål: Få förståelse för vikten av fungerande kommunikation, service och bemötande,
i måltidsuppdraget. Sätta en plan för extern kommunikation. Rutiner för intern
kommunikation.

Rätt förutsättningar för en bra utbildning
Vi skickar inköpslista samt utensilierlista i god tid.

Vid utbildningen behöver vi:
● ett större restaurangkök med en central köksbänk som vi kan demonstrera från
● stöttning av en medhjälpare från era verksamheter - inga förkunskaper krävs
● två veckomatsedlar från era verksamheter i 8 exemplar
● papper och pennor till workshop
● möjlighet att visa en presentation i en matsal/ klassrum / konferensrum
● tillgång till kaffe och frukt/ smörgås i början av dagen samt under eftermiddagen