top of page

Matsvinnsinspiration: cookshop och föreläsning för fler

Form: workshop följt av föreläsning för fler
Målgrupp: kockar och måltidsbiträden

Matsvinnsinspiration: cookshop och föreläsning för fler

Föreläsning
För att nå de globala målen behöver restauranger och måltidspersonal se över sina
arbetsrutiner. Hur vi hanterar livsmedel och mat är idag avgörande för våra verksamheters
ekonomi och för vårt klimat. Med rätt service kan vi medvetandegöra gästerna om hur vi
tillsammans kan agera hållbart för en bättre miljö. Men för att lyckas med det behövs
kunskap, verktyg och inspiration.

Innehåll: Vad är matsvinn, varför behöver vi arbeta med att minska matsvinn hur
kommunicerar vi för att minska matsvinnet?

Köksinspirations - cookshop
Köksinspiration där Generations Waste håller matsvinnsinspirerade cookshop. Här lagar vi
svinnminskande rätter och mat på rester. Kökspersonalen utmanas, får möjlighet att ställa
frågor, smaka och reflektera.

Rätt förutsättningar för en bra utbildning
Vi skickar inköpslista samt utensilierlista i god tid.

Vid utbildningen behöver vi:
● ett större restaurangkök med en central köksbänk som vi kan demonstrera från.
● möjlighet att visa en presentation i en matsal/ klassrum / konferensrum
● tillgång till kaffe och frukt/ smörgås i början av dagen samt under eftermiddagen
● stöttning av en medhjälpare från era verksamheter. Inga direkta förkunskaper krävs.

bottom of page