top of page

Food isn't rubbish
until you waste it.

Great Chefs.
Waste Less.

Minska ert matsvinn direkt

Våra kunder har minskat sitt matsvinn med ett genomsnitt på 25%.

vikt_peach.png
Apple_peach.png

Minimiera ert klimatavtryck

Ungefär 1/3 av all mat som produceras årligen på vår planet, slängs.

Spara stora summor pengar

Våra kunder slänger i genomsnitt idag 650 000 kr per år.

victory_peach.png
Trash can_peach.png

Jobba direkt mot de globala målen

Samarbeta med oss och arbeta aktivt mot det flera av de globala målen.

Digitala Mätverktyg

Med vårt mätverktyg kan ni på ett enkelt sätt ta kontroll över ert matsvinn och öka er lönsamhet. 

Utbildningar

I vår utbildning ger vi er tips om allt från hur du använder allt på en purjolök, till att förklara FN:s globala mål.

Konsulttjänster

Vi stöttar våra kunder med inköp, menyplanering och coaching. Vi kopplar ihop bonden, kocken och forskaren i samma lag.

Benefits

Less Bin.
More Win.

500  kök

Använder idag vårt digitala mätverktyg för att registrera sitt matsvinn.

våg_peach.png

93 ton

Matsvinn har hittills registrerats i vårt digitala verktyg, det motsvarar ungefär 2 790 000 kr.

2,8 mkr

packman_peach.png

Har den slängda maten som registrerats i vårt digitala verktyg kostat. Det är ca 30kr/kg.

1000 st

Kockar har Generation Waste utbildat sedan 2019 och siffran ökar varje år.

kockhatt_peach.png

WASTED! The story of Food Waste

bottom of page