top of page

Varför är matsvinn ett problem?

Matsvinn är ett stort problem ur miljösynpunkt och har en stor påverkan på vårt klimat. Slängd mat står för 6% av världens totala växthusgasutsläpp och om matavfallet var ett land skulle det rankas som trea efter USA och Kina när det gäller växthusgasproduktion (Ritchie & Roser 2020). Men det svarar kanske inte på frågan HUR det påverkar vårt klimat.

Slängd mat påverkar klimatet på två olika sätt

Utsöndring av metangas: När mat ruttnar och bryts ner utsöndras skadliga gaser som är 25 gånger mer skadliga än koldioxid när det gäller att fånga upp värme i atmosfären (EPA).

Slöseri på resurser: Vi använder enorma mängder vatten när vi producerar mat. Jordbruk står för 70% av det vatten som används över hela världen. Om vi slänger 1 kg nötkött slösar vi bort 50 000 liter vatten som används för att producera köttet (Ritchie & Roser 2020).


Den etiska aspekten av att slänga mat

Matsvinn uppkommer i alla delar av världen, fattigt land som rikt. Samtidigt kan vi konstatera att 1 av 9 personer är undernärda (UN). Vi slänger alltså mat samtidigt som folk svälter. Det är en grundläggande orättvisa att så mycket mat kastas medan så många inte har råd att äta. Att slänga mat är djupt oetiskt och en symbol för mycket av den miljöförstöring som är utbredd i samhället.

Samtidigt är det svårt att helt undvika att mat slängs; både som privatperson, butiksägare och krögare. Återigen så vill vi trycka på medvetenheten som nyckel – Är vi medvetna och kan erkänna att vi slänger mat så ligger förändringen inom räckhåll.22 visningar0 kommentarer

Comentários


bottom of page