top of page

Vad är matsvinn?

Matsvinn är kort sagt sådant som producerats i syfte att ätas men som av olika anledningar inte äts upp. För att kunna lokalisera hur det uppstår kan man dela upp svinnet i tre olika kategorier.Var uppstår svinnet?

Mest matsvinn uppstår i våra egna hem. Den senaste statistiken från Naturvårdsverket pekar på att hela 70% av det totala svinnet uppstår i hushållet. Även matsvinn i butik är ett stort problem. Enligt Naturvårdsverket står livsmedelsbutiker för 8% av Sveriges totala matsvinn. På det globala planet slängs hela 1/3 av all mat som produceras och i Sverige slängdes det hela 1,3 miljoner ton matavfall år 2018.

Varför uppstår det?

I dagens samhälle är tillgången på mat och råvaror större än någonsin. Restauranger och livsmedelsbutiker möter konsumentens allt större behov, vilket resulterar i att mer mat produceras. Det leder i slutändan till att allt mer mat slängs. Vi har förlorat respekten för maten, vilket gör det enklare att slänga den.

Enligt oss på Generation Waste handlar det om att återfå en respekt för vår mat och våra råvaror, förstå jobbet som ligger bakom uppkomsten av mat och framför allt förstå hur matsvinn påverkar vårt klimat. Bara då kan vi nå en förändring.

12 visningar0 kommentarer

Σχόλια


bottom of page