top of page

Nominera idéer till Circular Gastronomy Challenge 2023

Sedan 2021 har Generation Waste suttit med i White Guides 100% cirkulärt - innovationsutmaningen för en hållbar restaurangbransch. Nyligen har utmaningen tagit ny form och bytt namn till Circular Gastronomy Challenge och blev i och med det en del av Circular Gastronomy Circular Gastronomy arbetar för att i högre takt bidra till gastronomisk mångfald. Vi på Generation Waste är stolta över att fortsatt vara en del av en advisory board som driver på omställningen till ett sundare matsystem. Nu är det åter dags att skicka in era idéer. Här presenterar vi hur ni ska gå tillväga!


Har du en idé, eller känner du till en idé, som kan göra restauranger, barer, bagerier och caféer mer cirkulära? Önskar du att utvecklingen mot ett sundare matsystem skulle gå snabbare? Skicka ett mejl med idén till challenge@circulargastronomy.se. Vem som helst kan nominera vem som helst.


Genom Circular Gastronomy Challenge korar vi ett antal innovativa idéer och hjälper deras upphovspersoner att förverkliga dem. Innovationsstödet ges av organisationer och enskilda som arbetar inom gastronomi, cirkulär ekonomi och/eller affärsutveckling, allt utifrån vilka som lämpar sig bäst för just din idé. Det kan bestå av nya kontakter, konkret rådgivning av experter, praktisk handledning via coachning och/eller hjälp med kommunikation och spridning av konceptet. Stödet får du ta del av under ett antal månader i ett års tid.


Circular Gastronomy välkomnar nya idéer såväl som redan pågående projekt. Har du inget eget ställe får du gärna lämna tips på andra lämpliga kandidater. Alla som arbetar i restaurang-, bar-, bageri- och café branschen i Sverige är välkomna att nominera – sig själva eller andra, men för att komma i fråga för att få stödet ska idén…

  • bidra till att resurser tas tillvara på ett bättre sätt.

  • kunna växa i storlek.

  • kunna bli lönsam.

  • göra konkret, mätbar, nytta.

  • ha potential att spridas och på så sätt positivt påverka fler restauranger och andra delar av matsystemet.Skriv ner dina tankar för hand, ta en bild, eller spela in en film på mobilen där du berättar om idén – och mejla oss. Ta gärna hjälp av följande frågor när du beskriver din idé:

• Vad kallar du din idé?

• Vad handlar den om?

• Vem riktar den sig till?

• Varför behövs idén?

• Hur ser visionen och målbilden ut?

• Vad är hållbart med idén?

• Har idén potential att spridas och involvera andra i restaurangbranschen eller matsystemet?

• Är resultaten mätbara?

• Vilkas medverkan behövs och vad krävs för att idén ska förverkligas?

• När skulle idén kunna vara förverkligad?

• På vilket sätt blir branschen mer hållbar och cirkulär om idén förverkligas fullt ut?


Mejla challenge@circulargastronomy.se så snart som möjligt, och senast 10 oktober 2023. Juryn utvärderar alla idéer och presenterar finalisterna i november. Vinnarna presenteras vid en prisceremoni den 4 december.

Varmt välkommen med förslag!

Circular Gastronomy Challenge är ett framtidsinriktat innovationsprogram som uppmärksammar och stöttar förnyelseprojekt från idé till verklighet. Idéerna och lärdomarna från projekten sprids i syfte att inspirera fler restauranger till hållbar utveckling. Innovationsprogrammet drivs av Circular Gastronomy i samarbete med Vasakronan, Martin & Servera, Electrolux Professional, Stockholm Gas, Göteborg & Co och Turistrådet Västsverige samt representanter från näringsliv, akademi och organisationer som Axfoundation, Generation Waste, Good Food Capital, Restaurangakademien och RISE.


8 visningar0 kommentarer

Comentarios


bottom of page