top of page

Måltidsutveckling med fokus på minskat matsvinn! 

Under våren inledde vi ett större samarbete med Staffanstorp - en mindre kommun i närheten av Lund i Skåne. Kostorganisationen består av fem personer i ledningsgruppen och ett 40-tal medarbetare som tillsammans ansvarar för kommunens måltider inom förskola och skola.  

 

 

Kommunen har arbetat med hållbarutveckling på olika sätt så som många andra kommuner i Sverige. Men kunde konstatera att matsvinnet var ett utvecklingsområde vilket även engagerade personalen. Här ville man bli bättre, tydligare och jämnare i sitt arbete. 

 

Staffanstorp vände sig därför till oss som matsvinnsexperter för hjälp. Utifrån deras underlag och våra varsamhetsobservationer kunde vi starta upp en process för att fördjupa matsvinnsarbetet.  

 

 

Processens mål är att öka medarbetarnas kunskapsnivå, medvetenheten, handlingsberedskap och involvera nyckelpersoner utanför ledningsgruppen.   

 

Nyckelpersonerna uppgift är att tillsammans med ledningen ta över och driva det långsiktiga arbetet i kommunen när vi på Generation Waste genomfört våra åtaganden. Ett åtagande som sträcker sig under tre kvartal och består av fem verksamhetsaktiviteter. Där vi bland annat behandlar konsumtion och produktion, kommunikation, måltidspedagogik, menyplanering, måltidsråd genom till exempel föreläsningar, rollspel, diskussionsverkstad, workshops och cookshops på plats ute i kommunens verksamheter.   


Är ni i behov av att fördjupa ert matsvinnsarbete men har inte personal och tid att driva det arbetet hållbart? Hör av er till oss så hjälper vi er med ett anpassat upplägg som gynnar er organisation eller verksamhet.  
8 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page