top of page

Generation Waste ska hjälpa Mölndals Stad att nå klimatlöfte tolv

Uppdaterat: 16 aug. 2022

Den 16 December 2020 lanserades initiativet Klimat 2030Västra Götaland ställer om. Initiativet är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen samt Länsstyrelsen och målet är att minska det totala utsläppen i Sverige. Mölndals Stad har skrivit på avtalet och hoppas nu att Generation Waste ska kunna hjälpa dem att uppnå klimatmål 12, som innebär att minska matsvinnet.Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om består av 20 konkreta åtgärder som varje kommun kompletterar i samband med sitt åtagande som undertecknare av initiativet. Bland dessa 20 åtgärder finns på nummer 12; vägning och målsättning av matsvinn i offentlig verksamhet. Det är här Generation Waste samarbete med Mölndals Stad kommer in i bilden.

Mölndals Stad har nämligen valt Generation Waste som samarbetspartner i den nya satsningen. Framförallt har de förhoppningar om att Generation Waste mätverktyg ska vara enkelt och effektivt.

Våra förhoppningar på samarbetet med Generation Waste är att vi på ett enkelt sätt ska kunna mäta och analysera matsvinnet samt göra åtgärder för att minska vår klimatpåverkan och skapa ytterligare effektivitet, säger Sarah Bengtsson, verksamhetschef på Mölndals Stads serviceförvaltning

”Digitala lösningar inom offentliga kök är framtiden”

Att Mölndal Stad väljer Generation Waste som samarbetspartner för att minska sitt matsvinn är ingen slump. Det tror i alla fall inte Daniel Oddhammar som direkt såg en koppling mellan Mölndals konkreta mål och potentialen i Generation Waste mätverktyg.

Mölndals Stad ska som undertecknare av klimat 2030 minska matsvinnet till max 45g/portion, vilket är en utmaning som jag anser är fullt rimlig. Men den kräver ett mätverktyg som är lätthanterligt och ger daglig, precis statistik, vilket vi kan ge dem, säger Daniel Oddhammar.

Flera kommuner i Sverige väger sitt matsvinn dagligen, men långt ifrån alla har digitaliserat processen. Daniel Oddhammar finner initiativet Klimat 2030 som ett stort steg i rätt riktning och tror att det kan leda till att digitaliseringen i offentliga kök påskyndas.

Jordbruksverket, naturvårdsverket och Livsmedelsverket menar alla att samtliga kök bör väga sitt matsvinn dagligen. Vårt jobb är att se till att det sker på ett så enkelt sätt som möjligt och det menar vi är genom digitala verktyg. Digitala lösningar inom offentliga kök är framtiden och det har Mölndal förstått. Den digitala omställningen de nu går igenom kommer löna sig för dem i framtiden.

Även Mölndals Stad tar sig an utmaningen med positiv anda och hoppas den ska leda till en förbättrad arbetsmiljö.

Att implementera Generation Wastes mätverktyg i vårt dagliga arbete blir en rolig utmaning som förhoppningsvis kan skapa en kostnadseffektiv och kvalitativ verksamhet, men också en förbättrad arbetsmiljö, säger Sarah Bengtsson.

11 visningar0 kommentarer

Commenti


bottom of page