top of page

Comfort Hotels samarbete med Generation Waste ger goda resultat

Uppdaterat: 16 aug. 2022

– Minskat matsvinnet med 30 % under det senaste året.

För ett och ett halvt år sedan inledde Comfort Hotel Göteborg samarbete med Generation Waste. Efter en tid av framgångsrikt hållbarhetsarbete för minskat matsvinn, visar resultaten att Comfort Hotels matsvinn minskat med hela 30 % det senaste året. – Vi ska minska med ytterligare 15 % till nästa år, säger Björn Gustavsson, hållbarhetsansvarig på Comfort Hotel Göteborg.