top of page

White Paper

Hur mycket mat slängs, hur påverkar det vårt klimat och vad kan vi göra för att minska matsvinn? Vi har gett oss på ett försök att svara på dessa frågor i denna guide. När det kommer till åtgärder för att minska matsvinnet har vi valt att framhäva det vi på Generation Waste tycker är allra viktigast.

Minska matsvinnet

Vägen mot att slänga mindre mat sker inte av sig själv, oavsett om det gäller att reducera matsvinn i skolan, matsvinn i butikmatsvinn på hotell, i hemmet eller i sin verksamhet. För att minska matsvinnet behöver man först och främst göra ett aktivt val.

bottom of page