top of page

Matsvinn i skolan

Matsvinn i skolan är ett stort problem men det går att få ned siffrorna rejält genom ett systematiskt arbete. Det hjälper vi på generation Waste er med.

Kontinuerliga mätningar av matsvinn i skolan

En metod som visat sig lyckad för att få ned matsvinnet är att mäta svinnet kontinuerligt. Då får skolköken reda på exakt hur mycket svinn som slängs varje dag, vecka, månad och år. Vi på Generation Waste har tagit fram ett användarvänligt mätverktyg där matsvinnet enkelt vägs och registreras. Tack vare det kan ni enkelt härleda var matsvinnet uppstår och med stöd från oss hitta en lösning på hur ni kan minska det.

Från mätverktyget för ni rapporter, vilket möjliggör jämförelser över tid. Vi rekommenderar att sätta upp skyltar i matsalen som visar hur mycket matsvinn som slängts samt uppmaningar om att minska svinnet. På så sätt blir elever och pedagoger delaktiga i att minska matsvinnet. Arbetet i matsalen kan med fördel kombineras med kompletterade insatser i klassrummet.

Läs mer om vårt mätverktyg för att mäta mat.

Låt alla vara en del av förändringen

Chansen att lyckas med förändringar är störst när alla drar åt samma håll. En nyckelfaktor är att alla på skolan är med på vad som ska göras, och varför det är viktigt att arbeta med att minska matsvinn. Vi på Generation Waste kommer gärna och håller i en utbildning ute på er skola. Vi har möjlighet att skräddarsy föreläsningar utefter era behov, och kan rikta oss till antingen eleverna eller övrig personal på skolan. Självfallet kan vi rikta oss till båda grupper samtidigt.

På utbildningen lyfter vi fram ekonomiska och miljömässiga vinster med att reducera matsvinnet och hur skolan kan arbeta praktiskt med dessa frågor.

Läs mer om vår matutbildning för att minska svinnet.

Exempel på skolor vi samarbetar med

Academedia

Academedia strävade efter att ta sig vidare i sitt hållbarhetsarbete och vi på Generation Waste har haft en önskan att börja mäta och registrera matsvinn. Den kombinationen ledde till att Vittraskolan i Stockholm börjat mäta och följa upp sitt matsvinn och hållbarhetsarbete i stort.

Läs mer om samarbetet.

Fridaskolan

Vi på Generation Waste har fått förtroendet att samarbeta med Fridaskolan för att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål 12.3. Hållbarhetsmålet går ut att halvera matsvinnet i världen och det ska Fridaskolan uppnå genom att utbilda eleverna och föra daglig statistik över matsvinnet.

Läs mer om samarbetet.

bottom of page