top of page

Smålandskommunen Tingsryd inleder samarbete med Generation Waste

Precis som många andra kommuner brottas Tingsryds kommun med ekonomiska utmaningar och har besparingskrav inför 2022, så till en början var det långt ifrån självklart att inleda ett samarbete med Generation Waste och kunna motivera kostnaden för ett nytt system. Efter några interna vändor med förstekockar och controller tog man ändå beslutet att man ska börja väga och mäta i 4 tillagningskök och 3 mottagningskök samt på 4 avdelningar inom förskola och äldreomsorg som ett led i att spara pengar och jobba mot en bättre miljö.

Smålandskommunen Tingsryd inleder samarbete med Generation Waste

Under 2020 gjorde kommunen en svinnmätning utspritt på 4 veckor under året, då man konstaterade att det fanns ett stort svinn, framförallt i mottagningsköken. De siffror man fick fram fördes in i ett Exceldokument. Med Generation Wastes mätverktyg kommer man framöver att kunna följa upp statistiken på ett bra sätt eftersom systemet är så mycket mer än bara ett dataformulär.

Jonas Lennartsson som är biträdande måltidschef och ansvarig för de kök som ska börja mäta berättar. ”Minskat svinn är en följd av att man jobbar mot en bättre miljö och vi vill lägga pengar på annat än att slänga dem i sopkärlen. Genom att få ett digitalt system på plats så kommer inte siffrorna bli hängandes på en kylskåpsdörr med risk att försvinna. Generation Waste har gett ett seriöst intryck under vägens gång och vi ser fram emot att starta upp i våra kök.”

Jonas ser att föreläsningar och utbildning som syftar till att ge konkreta verktyg för att minska matsvinnet är en viktig del för att skapa samsyn och synliggöra det viktiga arbetet kring matsvinn. ”Det hade varit jättebra om man kunde få med alla led även på utbildningarna och inspiration så att kommunen jobbar tillsammans mot matsvinnet.

bottom of page