top of page

Jula Hotell inleder samarbete med Generation Waste

De flesta tänker nog på butikskedjan Jula när man hör namnet. Jula grundades 1979 som ett familjeföretag och sedan några år har Jula utvecklats till en koncern, Jula Holdingkoncernen, med verksamheter inom Retail, Fastigheter, Finans, Logistik och Hotell. I samarbete med Generation Waste kommer Jula Hotell och konferens att börja väga och mäta sitt matsvinn. Ambitionen är att på sikt även applicera det på resterande hotell.

Jula Hotell inleder samarbete med Generation Waste

Jula Holdingkoncernens huvudkontor finns i Skara. Koncernen har cirka 3500 anställda och 2018 omsattes cirka 7 miljarder SEK. 2019 gick Jula Hotell upp i Jula Holdingkoncernen och 2020 förvärvades Skara Stadshotell. Kedjan har i dagsläget 3 hotell, varav 2 ligger i Skara. Jula Hotell och konferens, Jula Hotell Stadt Kongress samt Gyllene Uttern med utsikt över Vättern.

Jula har ett tydligt hållbarhetstänk och vill bygga en koncern för framtida generationer. Det är viktigt för oss att knyta till oss vettiga lösningar som vi kan förankra i en växande hotellkoncern berättar Ole Aamdal som är köksmästare på Jula Hotell och konferens när han får frågan på vad ett samarbete med Generation Waste ska leda till. ”Utöver det vill vi ju självklart se ett produktivt resultat kring vårat matsvinn och därav sänka kostnader och höja medvetandet för våra anställda och våra gäster när det kommer till att knyta miljömålen till hotellverksamheten.”

”Att bli en del i det cirkulära kretsloppet genomsyrar vår verksamhetsidé och vi har som målsättning att sprida det inom hela hotellkoncernen fortsätter Ole. Vi söker ständigt nya vägar när det kommer till samarbete med lokala och miljömedvetna producenter. Vi jobbar efter FN:s Globala miljömål som riktlinje och är Green Key-certifierade, men ser också att vi behöver och kan göra mer i vår hotellverksamhet”.

En av fördelarna som Ole ser med ett digitalt system är effektivisering och minskning av sopor, eftersom en minskning av det brännbara avfallet blir en positiv bieffekt när man börjar väga och sortera sitt matsvinn.

När Ole får frågan om vad nyckeln till ett bra hållbarhetsarbete är svarar han: ”Att vara transparenta och ärliga i det vi gör. Att öka och höja medvetandet hos våra anställda. Jula vill vara en attraktiv arbetsgivare med människor som bryr sig om varandra och miljön vi lever i”.

”Anledningen till att vi väljer att inleda samarbete med Generation Waste beror på att vi fick en bra känsla för företaget ganska direkt säger Ole. De kändes proffsiga och hade en seriös men även personlig approach. Sen hade ni en bra lösning och ett framtidstänk kring hållbarhetsfrågorna som passade oss och vår verksamhet”.

bottom of page