top of page

Way Out Waste - Greentopia 2023

Vi var på plats under Way Out West men inte för musiken utan för att vara en del av festivalens årliga klimatmöte Greentopia. På den här scen fanns världsledande forskare, unga aktivister, disruptiva konstnärer och opinionsbildare, och pionjärer från både kultur- och idrottssektorn.
För att nå FN:s globala mål och förhindra en eskalerande klimatkris behöver vi en snabb, storskalig och rättvis samhällsomställning. För att lyckas med detta måste alla vara med och bidra, inte minst evenemang som drar till sig många människor från olika samhällsgrupper från olika delar av landet. Och de som har störst plattform har de största möjligheterna, men också det största ansvaret.


Klimatmötet arrangeras av bl.a. Svensk Live, Stockholm Resilience Centre, LiveGreen Festivals & Academy och Göteborg & Co. Inbjuda var där för att visualisera och bygga framtiden.


Evenemang utgör en växande miljardindustri och är en allt viktigare verktyg för samhällsutveckling. Glädjen och lusten i ett evenemang är något speciellt. Här finns en kraft och makt att påverka och förändra. Just därför har evenemang en stor potential att bidra till, trycka på och påskynda klimatomställningen.


Mat och dryck leder till utsläpp av växthusgaser. Dessutom påverkar mat och dryck miljön negativt genom bl.a. övergödning, användning av kemiska bekämpningsmedel, överfiskning samt utarmning av jordmånen och den biologiska mångfalden.


Att vända den negativa påverkan är inte svårt. Det görs genom att välja klimat- och miljösmarta råvaror, hantera mat med respekt, planera och införa rutiner som minskar svinn. Vid evenemang kan detta t.ex. göras genom

1. smarta menyer - ekonomiskt och ekologiskt hållbara

2. svinnreducerande rutiner vid tillagning och hantering,

3. mer växtbaserad mat

4. i hög grad välja närproducerade produkter

5. stoppa försäljning av vatten på flaska

6. inte överservera

7. sortera och återvinna matrester till biogas och förpackningar i retursystem.18 visningar0 kommentarer

コメント


bottom of page