top of page

Svinnligt utforskande

Uppdaterat: 4 sep.

Vi på Generation Waste har skapat en digital kurs för pedagoger och kockar inom förskola och skola, som vi nu lanserar i Malmö stad den 1:e september. I kursen Svinnligt utforskande får pedagoger en gedigen genomgång av hur vi kan arbeta med den pedagogiska måltiden och matssvinn kopplat till lärande för hållbar utveckling och läroplanen. Kursen är en lärprocess med barnen i fokus, full med inspiration och metoder enkla att applicera i era verksamheter.Kursen Svinnligt utforskande syftar till att inkludera entreprenöriellt lärande och lärande genom lek med mat. I lärprocessen utforskar och inspireras personal tillsammans med barnen att komma på lösningar för att minimera matsvinn i samband med måltiden på ett .


Matsvinn är mat som slängs men som hade kunnat ätas om den hade hanterats på ett annat sätt. Att slänga mat är kostsamt för både miljön, klimatet och plånboken. Att äta upp maten är 10-20 gånger mer klimatsmart än att slänga den för att sedan göra biogas. Det årliga globala matsvinnet uppskattas till 1,3 biljoner ton, det vill säga hela 40% av all mat som produceras. (Naturvårdsverket 2023).


Våra framtida levnads- och matvanor grundläggs när vi är mellan ett till fem år gamla. Förutom hemmet så spenderar barn mest tid i förskolan. Våra barn kan spendera uppemot 2/3 av sina första 1000 dagar i förskolan (Roslund, 2021). Kan vi under de här åren arbeta med hållbar utveckling genom att väcka nyfikenhet för - och skapa relationer till råvaror har vi möjlighet att skapa en kultur av att barnen vågar smaka på nya råvaror, att de äter mer varierat samt lär hur vi kan hushålla med våra livsmedel utifrån ett hållbarhetsperspektiv.


I barnens utforskande arbete kring matsvinn uppmuntras deras kreativitet och förmåga att tänka kritiskt, samarbeta och kommunicera om matsvinn.


Beskrivning av kursens upplägg

Utbildningen görs tillgänglig via Generation Waste digitala lärplattform. Den bestå av åtta olika moduler som inleds med en eller flera videor, där måltidspedagogerna Sofia Gonzalez Lönnqvist och Lina Andersson Fasth delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Till varje video finns en kort sammanfattning i textform och flera av modulerna innehåller goda exempel och inspirationsmaterial kopplat till innehållet i filmerna. Varje modul avslutas med reflektionsfrågor för vidare diskussion i arbetslagen.

Kursen leds av Sofia Gonzàles Lönnqvist - pedagogisk utvecklare inom förskolan och måltidspedagog, och Lina Andersson Fasth - lärare, måltidspedagog och matsvinnsexpert.


Målet med denna kurs är att pedagoger ska få verktyg att utbilda barn i hållbar utveckling. För en generation barn med förmåga att omsätta idéer till handling som i en nära framtid kan hitta innovativa lösningar för den omställning som krävs i samhället.

Vill er kommun omsätta ord till handling - inkludera hållbarhetsarbete i praktiken på era förskolor? Hör av er till oss på hej@generationwaste.com

58 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page