top of page

Utbildning i hållbar utveckling med Svinnligt utforskande

Uppdaterat: 20 nov. 2023

Vill ni inkludera hållbar utveckling med förskolans läroplan genom entreprenöriellt lärande och måltidspedagogik? Då har Generation Waste utbildningen för er.

Generation Waste har skapat en webbaserad utbildning för pedagoger och kockar i förskola. Utbildningen består av en introduktion och sex lärmoduler. Varje lärmodul är uppdelad i olika avsnitt med utbildningsfilmer, inspirationsmaterial och reflektionsfrågor.

”barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig” (Lpfö 18, s. 9).


I barnens utforskande arbete kring matsvinn uppmuntras deras kreativitet och förmåga att tänka kritiskt, samarbeta och kommunicera. Målet är att barnens tankar och görande under processens gång dokumenteras för att möjliggöra för pedagogerna att kunna använda dokumentationen i ett utvärderande och språkande syfte tillsammans med barnen.


Utbildningen utgår från ett måltidspedagogiskt perspektiv, där lärandet om mat och måltid integreras naturligt i det dagliga arbetet. Genom olika arbetssätt och genom att använda våra fem sinnen ökar barnens nyfikenhet och kunskap kring mat.


Varför matsvinn som fokus för lärande i hållbar utveckling?


Förskolan har unika möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja och grundlägga en hållbar livsstil med hållbara matvanor, för både miljön och hälsan, hos nästa generation. Till grund för utbildningens fokus på just matsvinn ligger följande fakta.


Prismodell

Pris beroende på omfattning. Ni kan ta del av utbildningen som enskild avdelning, hel förskola eller kommun/ utbildningskoncern. Utbildningen blir tillgänglig er under 12 månader.

Varmt välkomna att ta kontakt med vår utbildningsansvarig Lina Andersson Fasth (lina.andersson.fasth@generationwaste.com) för en offert eller om ni vill veta mer om våra utbildningar!


Våra utbildningar tar avstamp i Agenda 2030 mål 12 - att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.


12.3 HALVERA MATSVINNET I VÄRLDEN


Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.


12.8 ÖKA ALLMÄNHETENS KUNSKAP OM HÅLLBARA LIVSSTILAR


Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.


Generation Waste generella utbildningsmål

  • förebygga och minska mängden matsvinn.

  • bidra till en hållbar konsumtion och produktion

  • bidrar till ekonomisk hållbarhet i verksamheten

  • skapa en bestående beteendeförändring hos personalen vad gäller matsvinn

  • bidra med en gemensam kunskapsbas om varför vi arbetar mot FN:s globala mål

Om Svinnligt utforskande

Målgrupp: Pedagoger från förskola och skola inklusive kökspersonal


Tidsåtgång: Ca 3-4h material i åtta moduler uppdelat i olika avsnitt som deltagare kan gå, avsluta och påbörja i sin takt utifrån era tidsramar.


Syfte

Att inkludera hållbar utveckling med förskolans och skolans läroplan, entreprenöriellt lärande och lärande genom lek, mat och måltider.


Mål att uppnå

  • Lärprocessen ska bidra till våra nationella mål med minskat matsvinn och lärande för hållbar utveckling.

  • Barnen ska ges utrymme att tänka kritiskt, vara kreativa, samarbeta och kommunicera i den lärprocess som matsvinnet initierar.

Sammanfattning

Svinnligt utforskande syftar till att inkludera hållbar utveckling med förskolans och skolans läroplan, entreprenöriellt lärande, mat och måltider. Lärprocessen är framtaget av organisationen Generation Waste och en extern verksamhetsutvecklare och måltidspedagog inom förskolan. Utbildningen riktar sig till all personal på förskolan/skolan med sex olika moduler kopplat till hållbar utveckling och matsvinn. I lärprocessen utforskar och inspireras personal tillsammans med barnen för att komma på lösningar om hur matsvinnet skulle kunna minskas på förskolan.


”barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig” (Lpfö 18, s. 9).


I barnens utforskande arbete kring matsvinn uppmuntras deras kreativitet och förmåga att tänka kritiskt, samarbeta och kommunicera.


Under processens gång ska barnens tankar och görande dokumenteras för att möjliggöra för pedagogerna att kunna använda dokumentationen i ett utvärderande och språkande syfte tillsammans med barnen.

186 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page