top of page

Sverige i behov av en nationell digital matbank

Uppdaterat: 16 aug. 2022

I en nyligen framtagen utbuds- och logistikanalys av Chalmers industriteknik pekar flera faktorer på att Sverige är i behov av en nationell digital matbank. En av faktorerna är det faktum att överskottet av färdigvaror i producent- och grossistled i Sverige uppnår 11 251 ton.