Placeholder Image

Gunnebo - "Att synliggöra matavfallet på ett pedagogiskt sätt ökar kreativiteten"

På Gunnebo slott, alldeles mellan Rådasjön och Stensjön i Mölndal, är det som om tiden stått still – vilket den i flera meningar faktiskt gjort.

Gunnebo - "Making food waste visible in an educational way increases creativity"

At Gunnebo Castle, right between Lake Rådasjön and Stensjön in Mölndal, it is as if time has stood still - which it actually has in several senses.

Luna Creatives AB begins collaboration with Generation Waste

Luna is a tech agency with a future mindset and we build websites, apps and admin tools. It was founded by Erik who has a love for entrepreneurship and technology. At Luna, we are helpful and support our customers in their digital journey.

Placeholder Image

Luna Creatives AB inleder samarbete med Generation Waste

Luna är en tech-byrå med ett framtidstänk och vi bygger hemsidor, appar och adminverktyg. Det grundades av Erik som har en kärlek till entreprenörskap och teknik. På Luna är vi hjälpsamma och stöttar våra kunder i deras digitala resa.

Menigo inleder samarbete med Generation Waste

Vinn mot svinn med Menigo

New collaboration with Martin & Servera

We are pleased to announce that we are starting a new collaboration with Sweden's leading restaurant wholesaler - Martin & Servera.

Placeholder Image

Nytt samarbete med Martin & Servera

Vi har glädjen att berätta att vi inleder ett nytt samarbete med Sveriges ledande restauranggrossist – Martin & Servera.