top of page

Mölndals stad tecknar avtal med Generation Waste – Börjar väga i 25 st skolkök

Den 3 februari valde Mölndals stad att påbörja en testperiod med Generation Waste för att följa upp sitt åtagande i Klimat 2030 –Västra Götaland ställer om. Nu, tre månader senare, väljer de att förverkliga samarbetet genom att teckna ett avtal som innebär att de kommer börja väga sitt matsvinn i totalt 25 stycken skolkök.

Samarbetet mellan Mölndals stad och Generation Waste grundar sig i att Mölndal åtog sig klimatlöfte 12 i klimat 2030 -Västra Götaland ställer om, som innebär att minska matsvinnet till max 45g/portion. Förhoppningarna när Mölndals stad väl satte igång att testa Generation Waste mätverktyg var att det skulle vara enkelt att jobba i. Nu efter tre månader så har förhoppningen besannats.

–Uppfattningen vi har fått är att det är ett väldigt lätt system att jobba i, lätt att förstå och lätt att utföra uppdraget i. En stor fördel är också att Generation Waste personal alltid finns nära tillhands, säger Ulrika Andersson, Samordnare – Måltid, Serviceförvaltningen, Mölndals stad.

För Generation Waste är enkelheten en nyckel när det kommer till att väga matsvinn och något de vet att kunden skattar högt.

–Vi är väl medvetna om att tidsbrist oftast är den vanligaste orsaken till att man väljer att inte registrera sitt matsvinn. Just därför är det viktigt för oss att vårt mätverktyg är så enkelt som möjligt att jobba med, säger Daniel Oddhammar, VD på Generation Waste.

Matsvinns-rapporter och skyltar för ett ökat engagemang.

Att mäta matsvinn är en förutsättning för att kunna påvisa minskning. Men för att öka engagemanget ytterligare har nu Generation Waste börjat skicka ut matsvinns-rapporter varje månad och även satt upp skyltar ute i matsalarna för att öka engagemanget bland barn och pedagoger.

-I Rapporten jämför vi bland annat matsvinnet i den föregående månad med den befintliga månaden. Vi har också varit ute och satt upp skyltar för att engagera barn och pedagoger i arbetet. Vi ser fram emot att hjälpa Mölndal att nå klimatlöfte 12,  säger Daniel Oddhammar.

Nu följer en kort period där iPads ska installeras och kockar ska få inlogg till applikationen. Därefter hoppas vi att kunna rapportera om ett minskat matsvinn bland skolorna i Mölndals Stad.

bottom of page