top of page

Konsulttjänster

Behöver ni nya idéer och en plan på hur ni kan minska matsvinnet i er organisation?

Har ni en målsättning som ni behöver stöd för att uppnå?

Har ni behov av projektledning för minskat matsvinn?

image.png

Konsultation

 • Behovsanalys

 • Rådgivning

 • 1995 kr/h

Psst: Vi gör gärna konsultationer för er som mäter i ett annat mätsystem.

Detta paket är särskilt utformat för restauranger som använder vårt mätverktyg för att registrera matsvinn. Vi erbjuder specialiserad rådgivning för att hjälpa er att optimera användningen av verktyget och minska matsvinnet, vilket leder till kostnadsbesparingar och en mer hållbar verksamhet. Vi gör gärna konsultationer för er som mäter i ett annat mätsystem än Generation Waste mätverktyg. Exempel på insatser av en konsultation: Analys av nuvarande matsvinnsdata. Identifiering av nyckelutmaningar. Utbildning och bästa praxis. Optimeringsförslag. Rekommendation – uppföljning, utbildning.

image.png

Utvecklings-
konsult

Verksamhetsutveckling
för hållbara:

restauranger
hotell


Måltidsutveckling:
offentliga kök

Vårt skräddarsydda projektledningspaket är utformat för er som behöver djupgående expertis och ledning för specifika projekt eller som vill fylla en kritisk roll i er hållbarhetsutveckling. Vi erbjuder erfarna konsulter inom områden som måltidsutveckling och verksamhetsutveckling, vilket säkerställer att era projekt levererasframgångsrikt och effektivt. Vi har fokus på hållbar utveckling och minskat matsvinn utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Vad erbjuder en utvecklingskonsult? Behovsanalys Projektplanering Implementering inkl. coaching Utbildningsinsatser i mån av behov Summering och rapportering Uppföljning

När är det lämpligt att be om hjälp?

Nedan följer ett antal situationer på när konsultation och rådgivning för eventuella förändringsåtgärder, så som rutiner, inköps- och menyplanering samt kommunikationsvägar, behöver lokaliseras och konsulteras.

 • Innan matsvinnsmätningar ska påbörjas

 • I samband med att ni påbörjar matsvinnsmätningar

 • När det finns behov av matsvinnsminimerande arbete av ekonomiska och ekologiska skäl.

 • När matsvinnet vägts, registrerats och är det dags för det riktiga förändringsarbetet.

 • I samband med nyetablering

 • I samband med menybyte

 • Vid uppstart av säsongsverksamhet

 • Vid personal/ledningsbyte

bottom of page