top of page

Generation Waste inleder samarbete med Bollebygds kommun

Sedan en tid tillbaka har det legat i Generation Wastes intresse att börja samarbeta med skolkök i offentliga verksamheter. Detta då skolkök står för en stor del av det matsvinn som uppstår i Sverige.

Bollebygds kommun, med Bollebygdsskolans kök i spetsen, blir den första kommunen att testa Generation Waste mätverktyg. En början på något som Daniel Oddhammar hoppas ska kunna ge ringar på vattnet.

– Det gläder mig att se att Bollebygds kommun vågar ta ett kliv, som många andra kommuner inte gör. Vi kommer nu jobba stenhårt för att få till en förändring och minska matsvinnet för Bollebygdskolans skolkök. Förhoppningsvis kommer det ge ringar på vattnet och öppna ögonen för andra kommuner att följa i spåret.

Det digitala mätverktyget Generation Waste erbjuder ska göra det möjligt för Bollebygds kommun att få en klar översikt av hur mycket mat som totalt slängs.

– Vi har haft rutinen att mäta vårt totala matsvinn två gånger per år och även medverkat i Livsmedelsverkets nationella kartläggning. Jag har dock förstått att en framgångsfaktor är att mäta kontinuerligt. Det här har varit svårt att genomföra utan ett verktyg, säger Therese Lindh, enhetschef på måltidsverksamheten.

Vill du läsa mer om samarbetet? klicka här

bottom of page