top of page

Vi har glädjen att berätta att Hotell Belleve inleder samarbete med Generation Waste.

Hotell Bellevue är en Hotell och konferensanläggning vid Vättern strand i den lilla trästaden Hjo.

Vi har glädjen att berätta att Hotell Belleve inleder samarbete med Generation Waste.

Många hotell har redan börjat arbeta med Generation Waste för att minska matsvinn och får utmärkt återkoppling från vår applikation och våra tjänster.

Vi har glädjen att berätta att Hotell Belleve inleder samarbete med Generation Waste.

Hotell Bellevue är en Hotell och konferensanläggning vid Vättern strand i den lilla trästaden Hjo. Hotell Belleve har ett område rikt på bönder och lokal produktion för sitt kök som de försöker hitta bra vägar att arbeta med. Samtidigt tar de sitt hållbarhetsarbete på stort allvar med störst fokus på lokalt i alla delar inom hotellet och restaurangen.

Hotell Bellevue samarbete med Generation Waste
Jag ser samarbetet med er som en viktig utveckling för oss i det arbetet. Som säsongsanläggning har vårt kök en viktig uppgift att maximera inkomst under ett fåtal månader per år samtidigt som de måste arbeta smart under hela året. Med den kockbrist som finns i Sverige jobbar vi sen flera år tillbaka med att utbilda på plats under sommaren. Många är yngre & har ingen tidigare erfarenhet eller utbildning av storkök.

Med detta verktyg hoppas vi kunna få upp medvetandenivå och kunskap hos våra anställda. Både fast, visstid och timanställd personal. Vi hoppas på spirande inspiration och målmedvetenhet att arbeta tillsammans framåt i detta, berättar, Petra Gustafsson, Platschef, Hotell Bellevue.

Vi ser fram emot att stötta och utveckla Hotell Belleve hållbarhetsarbete tillsammans med deras fantastiska kockar!

bottom of page