Paul och Taylor Lanthandel - Vill inspirera gäster och personal

I inledningen av år 2021 så kommer Paul Taylor Lanthandel att börja använda Generation Waste mätverktyg.

Paul och Taylor Lanthandel - Vill inspirera gäster och personal

Förhoppningarna med samarbetet för Paul Taylor Lanthandel är att kunna visa upp siffror och statistik för sina gäster, personal och samarbetspartners i hopp om att kunna inspirera till förändring. Paul Svensson ser vikten i att mäta matsvinnet och uppskattar att mätverktyget Generation Waste erbjuder är lätthanterligt.

-Att arbeta hållbart i alla led och nu kunna mäta vårt arbete känns väldigt viktigt för oss. Att mätverktyget Generation Waste erbjuder är lätthanterligt och enkelt att förstå uppskattas, säger Paul Svensson.