top of page

Mörbylånga kommun inleder samarbete med Generation Waste

Mörbylånga kommun på södra Öland är en speciell del av Sverige. Med sin historia och säregna natur påminner den inte om något annat. Havet, det öppna landskapet och ett fantastiskt ljus lockar allt fler att flytta dit och närmare en miljon turister besöker Öland varje år. Det unika landskapet gör att södra Öland finns med på UNESCOs världsarvslista. Mörbylånga Kommun inleder samarbete med Generation Waste för att minska matsvinn och frodas för hållbarhet.

Mörbylånga kommun inleder samarbete med Generation Waste

2021 blev Mörbylånga kommun Årets tillväxtkommun i länet. I kommunen finns allt från små sommaröppna caféer, skolor, livsmedelsbutiker och verksamheter med industriell tillverkning. Kommunens miljö- och hälsoskyddsarbete syftar till att bevara och förbättra livsmiljö och hälsoskydd för människor och djur.

Mörbylånga Kommun samarbete med Generation Waste

Efter att ha mätt svinnet på olika sätt under flera år så kände vi att vi ville ha det mer uppstrukturerat, att alla kök skall göra det på lika sätt och att resultatet skulle gå att jämföra med andra kommuner. Att vi skall få bättre kontinuitet med att mäta och att pedagoger och barn skall bli mer engagerade i vårt arbete, berättar Ulrica som är Kostchef i Mörbylånga Kommun.

Fördelar med Generation Waste – digitalt system i Mörbylånga Kommun

Nu läggs siffrorna in i ett system direkt. Då slipper kontoret sitta med handskrivna listor och lappar efter varje mätning. Det blir lättare när politiken eller någon chef efterfrågar resultat, då kan detta plockas ut ut löpande under året

Vikten av hållbarhetsarbetet i Mörbylånga kommuns offentliga kök

När Ulrica får frågan om Varför det är viktigt att arbeta hållbart i den offentliga måltiden samt vilka framtida mål kommunen har I sitt hållbarhetsarbete , svarar hon – vår Kostenhet jobbar rätt ingående med att ständigt utveckla vårt miljötänk, det går inte alltid så snabbt framåt som man önskar men det är viktigt att alla kök och kockar är med på ”tåget”. Vårt mål är att producera bra mat som tilltalar barnen samtidigt som produktionen skall påverka miljön i så liten utsträckning som det går.

Nyckeln till ett bra hållbarhetsarbete

Få med kockar, barn och pedagoger i tänket, det hjälper inte att vi lagar nyttig och säsongsanpassad mat om barnen inte äter upp det de tar till sig. De som äter pedagogiskt är en viktig förebild berättar Ulrica.

När Ulrica får frågan hur Mörbylånga kommun utbildar sin personal om hur man kan minska matsvinnet och konsekvenserna och kostnaden för matsvinnet, svarar hon:

Kostenhetens personal har löpande utbildning i dessa frågor, medan de hade önskat att skolorna och förskolorna hade avsatt lite mer tid för att jobba med dessa frågor. Pedagogerna är viktiga för att informationen och kunskapen skall föras vidare till barnen, själva måltiderna är bra tillfällen att samtal runt miljö och hälsa.

bottom of page