top of page

Hallstahammars kommun tar nya höjder i sitt hållbarhetsarbete

Genom att börja mäta sitt matsvinn dagligen så hoppas Hallstahammar ta nya höjder med sitt hållbarhetsarbete och nå de framtida mål de satt upp.

Hallstahammars kommun tar nya höjder i sitt hållbarhetsarbete

-Vi hoppas att vi ska lyckas lite bättre på våra redan bra resultat och få en bättre kontroll på helheten, även när det gäller kökssvinnet. Vi har ett mål till 2030 att minska matsvinnet med 40% i skola och förskola, meddelar Elisabeth Hallgren, måltidschef i Hallstahammars kommun

”Personalen kan aldrig få för mycket utbildning och inspiration”

Generation Waste arbetar ständigt för att ta fram utbildnings- och inspirationswebinar riktade till kockar och restaurangpersonal med syftet att ge konkreta verktyg för att minska matsvinnet.

-Jag ser fram emot att ta del av utbildningarna Generation Waste erbjuder. Det är bra att få input från många olika håll och från olika företag. Personalen kan aldrig få för mycket utbildning och inspiration, meddelar Elisabeth Hallgren.

bottom of page