top of page

Utbildning för minskat matsvinn

För att lyckas med ert hållbarhetsarbete behöver du och dina medarbetare bli inspirerade och framför allt förstå varför det är viktigt att minska matsvinn. I våra utbildningar ger vi er konkreta tips om hur ni minskar ert matsvinn i praktiken till att förklara FN:s globala mål och varför de är relevanta för en restaurangverksamhet.

När matsvinnet vägts, registrerats och eventuella förändringsåtgärder har lokaliserats är det dags för det riktiga förändringsarbetet. Det är i detta skede resthantering ses över och ändringar i inköps- och menyplanering sker. För att förändringen ska ske så smidigt som möjligt erbjuder vi aktuella föreläsningar och utbildningar inom området.

 

I våra utbildningar går vi igenom hela kedjan från menyplanering och inköp till nedkylning och resthantering. Utbildningen sker utifrån era behov – antingen på plats, digitalt eller webbaserat via vår lär-plattform. Målet med utbildningarna är att alla som deltar ska få en bättre insikt och ökad kunskap i att reducera matsvinn i det dagliga arbetet.

chefs-discussing-in-the-kitchen-2021-08-28-16-49-25-utc.jpg
Daniel_konsult_arbete.jpg

Utbildningsplan

I vår utbildningsplan för minskat matsvinn följer vi 10 steg som är inspirerade av Göteborgsmodellen som ger bevisat resultat.

Skräddarsydda utbildningar

Vill du öka kunskapen inom ditt arbetsteam eller bara ge gruppen lite extra inspiration? Vi erbjuda anpassade utbildningar, matlagningskurser och middagar. Kolla in våra utbildningsförslag och kontakta oss nedan så berättar vi mer.

Tighta-i-koket-busiga.jpg

Hållbar konsumtion och produktion

Inspiration, förståelse och delaktighet är tre väsentliga delar för att en förändring ska kunna ske, detta vet vi på Generation Waste av erfarenhet.

Samarbetar ni med oss på Generation Waste arbetar ni aktivt för en hållbar konsumtion och produktion i linje med vårt Globala mål 12 och vi bidrar specifikt med fokus på delmål 12:3 som handlar om för att halvera det globala matsvinnet fram till år 2030.

Vår medverkan i er verksamhet bidrar till ett ansvarsfullt förhållningssätt och då vi lägger stor vikt i att inkludera alla i hållbarhetsarbetet. Vi skapar en förståelse för hållbarhet ur ett större perspektiv som inkluderar flera av FN:s globala mål i Agenda 2030 som kan engagerar era medarbetare.

 

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö.

bottom of page