top of page

Älmhults kommun inleder samarbete med Generation Waste

Älmhults kommun inleder samarbete med Generation Waste för att minska matavfall och frodas för hållbarhet.

Älmhults kommun inleder samarbete med Generation Waste

Älmhults kommun är en kommun i centrala Kronobergs län i södra Sverige med 5 tätorter. Under 2021 upplevs Älmhults kommun som en av de tryggaste kommunerna i södra Sverige med indexvärde 1.22.

Älmhults Kommun om Generation Waste
Generation Wastes pedagogiska modell för matsvinnsmätning svarar mot behovet vi har i verksamheten för att skapa förståelse för kopplingen mellan att slänga mat och pengar i hela organisationen. Det ser vi som nödvändigt för att vi ska lyckas hela vägen i arbetet med framtidens hållbara måltider.

Älmhults Kommun samarbete med Generation Waste
Metoden för matsvinnsmätning ska kunna bidra till att skapa goda förutsättningar att i framtiden kunna ligga i framkant i det offentliga måltidsarbetet utifrån ett nationellt perspektiv. Mer kunskap i verksamheten kring hållbarhet i allmänhet och matsvinn och en ökad medvetenhet kring hantering av råvaror i synnerhet. ” Som verksamhetschef är det såklart också en förhoppning att minimera onödiga kostnader i verksamheten och istället kunna lägga ännu mer resurser på utvecklat måltidsutbud i framtiden” berättar, Cecilia Blidö, Kostchef, Måltidsavdelningen, Tekniska förvaltningen, Älmhults kommun.

Fördelar med Generation Waste digitalt system i Älmhults Kommun restaurang/skolkök
Enkelheten i att göra uppföljningar för både kök och budgetansvariga kort och gott. Det som är smidigt och pedagogiskt överskådligt för medarbetare att hantera det blir också gjort. Uppföljning och kontrollställs också om det är kontinuerlig mätning som är lätt att följa. Det är viktigt med ett styrsystem som kan bidra till att följa upp smarta mål och uppnå dem genom att engagera alla medarbetare.

Vikten av hållbarhetsarbetet i Älmhults kommuns offentliga kök
När Cecilia får frågan om Varför det är viktigt att arbeta hållbart i den offentliga måltiden samt vilka framtida mål kommunen har I sitt hållbarhetsarbete , svarar hon: Vi behöver dra vårt strå till stacken när det gäller att uppnå de globala miljömålen, bidra till målen i den nationella livsmedelsstrategin och såklart till de lokala miljömålen i Älmhults kommun. Det är väsentligt att ta tillvara råvaror och resurser på ett maximalt sätt. Att arbeta hållbart är en fråga om miljö och klimat såväl som ekonomi.

Nyckeln till ett bra hållbarhetsarbete
Kunskap och engagemang. Alla behöver bli inspirerade att vilja bidra till hållbart måltidsarbete och med mer kunskap föds också ett engagemang. Om det dessutom finns enkla verktyg och metoder att använda och stöd i hela organisationen så kan vi nå långt med gemensamma krafter. Vi uppmuntrar våra medarbetare att använda mer av sin egen kreativitet i servering och att verka aktivt för att locka matgäster att smaka på våra klimatsmarta maträtter. Förhoppningen är att det ska bli lustfyllt för alla parter, berättar, Cecilia.

När Cecilia får frågan hur Älmhults kommun utbildar sin personal om hur man kan minska matsvinnet och konsekvenserna och kostnaden för matsvinnet, svarar, hon:

Vi har inrättat ”Kunskapsforum Måltid” vilket är återkommande utbildningstillfällen flera gånger per år för alla medarbetare i köken. Det ger teoretisk och praktisk vidareutbildning i allt från hållbara måltider, matsvinn och riktlinjer för bra måltider i skola, förskola och omsorg till hur det går att utveckla serveringen för att locka matgäster till att äta mer växtbaserat och skapa nyfikenhet för mer klimatsmarta livsmedelsval. Behovet är stort att bredda kunskap i köken men också att kroka arm med såväl skolans som omsorgens verksamheter där vi skulle kunna integrera måltiderna mer aktivt som en resurs i deras verksamheter. Mer samsyn och helhetssyn i detta ämne är förstås viktigt.

”Alla tycker om mat och många tycker om mat”. Det är en glädje för oss som arbetar med måltiderna varje dag med engagemang från verksamheterna samt från anhöriga och vårdnadshavare men vi ser också att det finns ett behov av mer kunskap och förståelse i hållbarhetsfrågor kopplat till måltider”.

bottom of page