top of page

Binary Brains inleder samarbete med Generation Waste

Vi är glada att meddela om ett samarbete med ett annat svenskt företag som kämpar mot svinn inom restaurangbranschen.

Binary Brains inleder samarbete med Generation Waste

Vi är glada att meddela om ett samarbete med ett annat svenskt företag som kämpar mot svinn inom restaurangbranschen

Förutom att förutspå efterfrågan på varje ingrediens, erbjuder Binary Brains inköpslistor som håller koll på vad som ska beställas och när det ska beställas. Med hjälp av artificiell intelligens är träffsäkerheten mycket hög, och bolaget hjälper restauranger att minska svinn och inköpskostnader i början av ledet.

Som kund till Binary Brains får du en rabatt på uppstartskostnaden och månadslicensen av det digitala mätverktyget. Du får kontakta oss för att ha rabatt.

Läs mer om Binary Brains: https://binarybrains.com/

bottom of page