top of page

Nu inleder Wellspect samarbete med Generation Waste för att minska sitt matsvinn.

Vi tackar Wellspect för att de valde Generation Waste för att minska matsvinnet i deras kök och för att arbeta mer hållbart.

Nu inleder Wellspect samarbete med Generation Waste för att minska sitt matsvinn.

Wellspect är ett globalt MedTech-bolag som är verksamt inom kontinensvård. Företaget har sitt huvudkontor i Sverige, Mölndal och verksamhet i 18 länder med mer än 1000 anställda.

Med uppdraget att tillhandahålla säkra och innovativa urologi- och tarmprodukter, strävar företaget att göra en verklig skillnad för alla som behöver dess produkter och tjänster men även samhället i stort.

Att göra riktig skillnad genomsyrar allt vi gör, inklusive vårt hållbarhetsarbete. Företagets Restaurang är självklart involverade, förklarar Kristina Torstensson, Manager för Site Support där restaurangverksamheten ingår. Ett led i vårt hållbarhetsarbete är att ständigt sträva efter att minska vårt klimatavtryck som företag. Detta gäller hela värdekedjan, inklusive vår Restaurang där drygt 350 personer äter varje dag, fortsätter Kristina.

”Vår ambition i Restaurangen Wellspect för 2024 är att öka medvetenheten bland personalen om hur de kan bidra till hållbartsarbetet inom företaget. Att minska vårt matsvinn är ett självklart initiativ som kommer att ge snabb effekt. Det är också ett enkelt sätt att fortsätta med våra förbättringsprocesser” - Jens Tonnvik, Restaurant Manager

”Vi ser fram emot att ta del av utbildningarna som Generation Waste erbjuder. Det är genom tvär-organisatoriska samarbeten som man oftast får nya idéer och förbättrade arbetsprocesser. Personalen kan aldrig få för mycket utbildning och inspiration för att utvecklas'' – Kristina Torstensson, Manager Site Support

''Genom Med Generation Waste-mätverktyget kan kockarna enkelt registrera all mat som behöver slängas, oavsett om det är i serveringen eller köket. Registreringen görs smidigt via en dator, iPad eller smartphone. Genom vår webbportal får både handläggare och kockar tillgång till daglig statistik. Detta ger möjlighet att effektivt hantera både miljöpåverkan och ekonomiska resurser'' säger Per Hjalmarö, VD för Generation Waste.

Changing one plate at a time!

bottom of page