top of page

Högbo Brukshotell inleder samarbete med Generation Waste

Ett bättre debattklimat kring vad som är vettigt att ta hand om och vad som inte är det. Hur vi skall betrakta det avfall som vi matar våra grisar med. Kaffesumpen som vi göder jordarna med, berättar, Stefan Johansson , Krögare/Food & beverage manager

Högbo Brukshotell inleder samarbete med Generation Waste

Det var vår Driftschef i koncernen Camilla som upplyste mig om Er. Jag tyckte när jag först tittade på det ni hade att erbjuda att det var överflödigt med tanke på att vi redan tidigare mätt vårt matavfall och gjort en del åtgärder för att minska på detta men då jag funderade lite mer kom jag fram till att det kanske var precis det som behövdes för att få mer differentierade värden och ett bredare engagemang hos medarbetarna. Dessutom kunde det tjäna syftet att bli lite startramp för omtaget på Hållbarhetsarbetet. Ett bredare engagemang för hållbarhetsarbetet i kök och matsal. Relevanta siffror för hur mycket vi slänger som kunde ha använts. Ett minskat matsvinn. Ett bättre debattklimat kring vad som är vettigt att ta hand om och vad som inte är det. Hur vi skall betrakta det avfall som vi matar våra grisar med. Kaffesumpen som vi göder jordarna med, berättar, Stefan Johansson , Krögare/Food & beverage manager

Fördelar med Generation Waste digitalt system i Högbo Brukshotell restaurang

Jämfört med tidigare mätningar blir detta bättre och lättare att skapa nyckeltal kring. Värdena finns kvar. Inget papper som kommer på villovägar.

Vikten av hållbarhetsarbetet i Högbo Brukshotell kök

Alla företag som förädlar, serverar eller säljer produkter som har tagit vår jord i anspråk för att bli till har ett ansvar att göra detta på ett sätt som säkerställer framtiden även för kommande generationer. Det är vårt förbannade ansvar helt enkelt. Och det jobbet är vad man gör det till. Ett måste och en plåga om man väljer den hållningen eller nåt inspirerande och roligt om man väljer det. Vi väljer det senare. Framtida mål med vårt Hållbarhetsarbete går inte att sätta i siffror ännu men det är det första målet. Att räkna ut våra gästers klimatavtryck i två olika scenarion. Beroende på hur de åker till oss, vad de väljer att göra hos oss, vad de väljer att äta, hur de äter det osv, berättar, Stefan.

Nyckeln till ett bra hållbarhetsarbete

Tillräcklig förståelse för konsekvenserna om vi inte gör det. Att göra det spännande och intressant i stunden. Mäta och jämföra. För att se förändringen.

När Stefan får frågan hur Högbo Brukshotell kök utbildar sin personal om hur man kan minska matsvinnet och konsekvenserna och kostnaden för matsvinnet, svarar, han:

Vi skulle gärna erbjuda informativa och konstruktiva utbildningar för våra medarbetare. Som de kan applicera både på sitt arbete men också på sitt privatliv. Effekten av att cykla till jobbet t.ex. Man blir en bättre medarbetare, friskare i privatlivet och lite rikare med rådande bränslepriser plus att vår jord mår betydligt bättre.

bottom of page