top of page

Evin Consulting inleder samarbete med Generation Waste.

Vi har glädjen att berätta att Evin Consulting AB inleder samarbete med Generation Waste.

Evin Consulting inleder samarbete med Generation Waste.

Hållbarhet handlar om att skapa en bättre värld för framtiden. Men hållbarhet handlar också om affärsnytta för företagare. Och som spänner över flera områden. Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet bildar en enhet för en hållbar utveckling.

Det är även en framgångsfaktor för att vara ett konkurrenskraftigt företag. Idag är hållbarhet en förutsättning för att vara attraktiv som leverantör, som kund, som samarbetspartner och som arbetsgivare.

Evin Consulting AB jobbar med hållbar utveckling i många olika branscher, som exempelvis hotell och besöksnäringen, vad gäller miljömärkningar, policies, rutiner, målsättningar och mycket mer för att skapa en struktur för sitt hållbarhetsarbete. Varje uppdrag skräddarsys efter kundens behov och förutsättningar.

''I de flesta av mina uppdrag är det min uppgift att strukturera upp helheten och att tänka holistisk utifrån företagets hållbarhetsarbete, samt att hjälpa företagen att komma fram till förbättringsområden och vad man kan göra på lång och kort sikt för att minska sin miljöpåverkan. Generation Waste är expert inom området för matsvinn och det känns betryggande att kunna samarbeta med en kunnig partner och känna en säkerhet i att de hjälper mina kunder att göra skillnad'',berättar, Tommy Evin, Evin Consulting AB.

bottom of page