top of page

Järfälla kommun inleder samarbete med Generation Waste

Järfälla kommun tar nya höjder i sitt hållbarhetsarbete.

Järfälla kommun inleder samarbete med Generation Waste

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Järfälla kommun har mätt sitt matsvinn inom gymnasiet, grundskola varje vecka sedan 2020.

Järfälla kommuns samarbete om Generation Waste

”Vi sökte en inspirationsföreläsning om hur man ytterligare kan minska matsvinnet. Generation Waste erbjöd ett genomtänkt upplägg i två delar som ser till helheten. Vi hoppas att samarbetet med Generation Waste ska leda till inspiration, kunskap och verktyg till att matsvinnet ska minska och matgäster ska bli nöjda.”, berättar, Susanne Agervret Strömbäck , Kostkonsult , Barn-och ungdomsförvaltningen, Järfälla kommun.

Generation Waste arbetar ständigt för att ta fram utbildnings- och inspirationswebinar riktade till kockar och restaurangpersonal med syftet att ge konkreta verktyg för att minska matsvinnet.

Den utbildning vi köpt ska rikta sig primärt till kökspersonal inom skola, förskola och äldreomsorg men även till pedagogisk personal som rektorer samt till chefer inom äldreomsorgen, berättar, Susanne Agervret Strömbäck.

bottom of page