top of page

Watma Education inleder samarbete med Generation Waste

Watma Education är en utbildningsanordnare som har både grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar på olika ställen i Sverige. Fria Läroverken och Nordic International School är några av skolorna under deras paraply.

Watma Education inleder samarbete med Generation Waste

I samband med skolstarten i augusti kommer sex av skolorna inom Watma att börja väga och mäta sitt matsvinn i skolköken. Skolorna jobbar redan idag med ett beställningssystem där eleverna varje dag via en app beställer vad de vill äta. En stor fördel med deras nuvarande beställningssystem är att köken enbart behöver beställa hem råvaror efter elevernas önskemål – På så vis minimerar skolorna felmarginalerna på hur mycket mat som ska lagas. Watma Educations målsättning är att bli en av de bästa organisationerna på att jobba med att minska matsvinnet i skolköken.

Vill få bra överblick i sina kök
Patrick Hallbäck, som är verksamhetschef för kök och matsal på Watma Education, berättar att han uppskattar enkelheten i användandet av Generation Wastes mätverktyg. Eftersom han har ansvar för flera kök runt om i södra Sverige så gör verktyget att han med lätthet kan följa och analysera det dagliga svinnet på sina verksamheter. Med Generations Waste’s mätverktyg hoppas han också öka förståelsen på skolorna för deras matsvinn och hur det påverkar klimatet.

Alla har ett ansvar
Patrick anser att skolrestaurangerna har ett stort ansvar att ligga i framkant och aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor för att spara på miljön. Han hoppas att utbildning för såväl kökspersonal, som rektorer, pedagoger och föräldrar ska leda till ökad förståelse för hur de aktivt kan bidra till att minska matsvinnet.

bottom of page