top of page

Meal Makers inleder samarbete med Generation Waste

Meal Makers är ett EKO certifierat 100% digitalt bolag, dvs inget eget lager, transporter eller fordon.

Meal Makers inleder samarbete med Generation Waste

Meal Makers är en hybrid mellan digital grossist och en marknadsplats där privata och offentliga kök får möjlighet köpa livsmedel som annars hade riskerat att bli till matsvinn direkt från producentens lager. Ett hållbart och smart komplement till ordinarie livsmedelsupphandling, som gynnar både köksekonomin, miljön och ligger helt i linje med Sveriges nationella livsmedelsstrategi. Matsvinn är en viktig hållbarhetsfråga. Att minimera andelen mat som slängs eller förstörs i onödan är en angelägen fråga ur ett hållbarhetsperspektiv oavsett om det gäller klimat, miljö eller ekonomi. Regeringen beslutade 2020 om målet att det sammantagna livsmedelsavfallet ska minska med minst 20 viktprocent per capita mellan 2020 och 2025. Samtidigt ska en större andel av livsmedelsproduktionen nå konsumenten. Möjligheter att minimera svinn i livsmedelskedjan finns i hela inköpsprocessen.

Meal Makers är ett EKO certifierat 100% digitalt bolag, dvs inget eget lager, transporter eller fordon. Efter att ett köp gjorts på vår marknadsplats levereras sedan varan direkt från producentens lager till ert kök, leverans sker inom 3-5 arbetsdagar mellan kl 7-15. Frakten ingår alltid i priset och varor som köps via Meal Makers samfraktas alltid med andra livsmedel till butiker och livsmedelsbolag i ert område, så inga onödiga extra transporter görs. Då leveransen inte går på fasta turer som hos en traditionell storköksgrossist med egna bilar, rekommenderar vi att alltid ha 1-2 dagars marginal tills varan är planerad att servera.

Som kund till Meal Makers får du en rabatt på uppstartskostnaden och månadslicensen av det digitala mätverktyget. Du får kontakta oss för att ha rabatt.

bottom of page