top of page

Poppels Citybryggeri inleder samarbete med Generation Waste

Gott nytt år och goda nyheter!

Poppels Citybryggeri inleder samarbete med Generation Waste

Vi är alla ansvariga för att minska matsvinnet, arbeta för ett bättre klimat och rädda vår planet.

Många restauranger har redan börjat arbeta med Generation Waste för att minska matsvinn och får utmärkt återkoppling från vår applikation och våra tjänster.

Nytt är vårt samarbete med Poppels Citybryggeri. Poppels Citybryggeri är en unik mat- och ölupplevelse i centrala Göteborg, med världens största ekfatsbaserade pilsnerbryggeri. 170 sittplatser och eget bryggverk, där ölen pumpas från jästank till serveringstank. Ett citybryggeri.

Poppels Bryggeri är ett litet bryggeri med stor kärlek till hantverket, som både är ett av Sveriges största hantverksbryggeri med två egna restauranger.

''Poppels Citybryggeri vill minimera sitt matsvinn och det känns jättebra att få hjälp av Generation Waste. Det är först när matsvinnet vägs och mäts som vi verkligen förstår hur mycket, och vad, som slängs. På Poppels är det viktigt att göra det vi kan för att göra ett så litet avtryck som möjligt. I detta inkluderas saker som att brygga och laga mycket ekologiskt, använda förnybar energi, klimatsmarta förpackningar och återcirkulera restprodukter. På vårt Citybryggeri vill vi jobba med ett cirkulärt tänk, mycket grönt på menyn och minimera vårt svinn. Där kommer Generation Wastes stora kunskap och engagemang vara väldigt värdefullt för vårt hållbarhetsarbete'', berättar, Magnus Pettersson, Marknadschef, Poppels bryggeri.

Genom samarbetet med Generation Waste så hoppas Poppels Citybryggeri på att få en bättre överblick på hur mycket mat som faktiskt slängs på deras restauranger. De hoppas, med hjälp av statistiken Generation Waste tar fram, kunna minska matsvinnet och öka medvetenheten hos sina medarbetare.

bottom of page