top of page

Vattenavtyrck - att förstå hur våra livsmedelspriser påverkas av tillgången på vatten.

Uppdaterat: 26 juni 2023


Det är en torr sommar, vad innebär det för odling och uppfödning av våra livsmedel? Generation Waste spår fortsatt höga matpriser och viss livsmedelsbrist inför hösten och våren 2024. Vatten är en avgörande och oumbärlig resurs för allt liv på jorden. Det är en viktig del av vår miljö och behövs för att upprätthålla ekosystem, odla livsmedel och tillfredsställa våra mänskliga behov. Men i takt med att världens befolkning ökar och klimatförändringarna påverkar vattenresurserna, blir det alltmer brådskande att vi förstår och minskar vårt vattenavtryck.Vad är vattenavtryck?


Vattenavtryck är ett mått på den mängd vatten som används för att producera varor och tjänster som konsumeras av en individ, en organisation eller hela nationer. Det inkluderar både det direkta och indirekta vattnet som krävs under hela produktionskedjan.

Vattenavtrycket kan mätas i volym, vanligtvis liter eller kubikmeter. Direkt vattenavtryck hänvisar till det vatten vi medvetet använder i vår vardagliga konsumtion, till exempel vid matlagning, golvregörning, tvättar och duschar. Indirekt vattenavtryck däremot, är den vattenmängd som krävs för att producera de varor och tjänster vi köper. Det inkluderar vatten som används vid odling av grödor, uppfödning av djur, tillverkning av kläder och elektronik, samt vid generering av el genom vattenkraft eller kolkraft.


Hur hänger det ihop?

Det globala vattenavtrycket är starkt kopplat till de utmaningar vi står inför idag, som vattenbrist, förlust av vattenekosystem, klimatförändringar och försämrad vattenkvalitet. Vattenbrist drabbar redan många regioner runt om i världen och förväntas bli ännu mer utbrett i framtiden. Genom att förstå och minska vårt vattenavtryck kan vi bidra till att bevara denna värdefulla resurs och säkerställa tillgången till rent vatten för nuvarande och kommande generationer.


Hur minskar vi vattenavtrycket?

Att minska vårt vattenavtryck handlar om att vara medveten om vår konsumtion och göra val som är mer hållbara och vattenbesparande. Här är några åtgärder som kan hjälpa er att minska ert vattenavtryck:

  1. Medveten konsumtion: köp produkter som är tillverkade med mindre vatten, som exempelvis ekologiska och lokalproducerade varor.

  2. Undvik överflödig konsumtion och köpa endast det ni verkligen behöver.

  3. Hållbar livsmedelsproduktion: Minska konsumtionen av kött och mejeriprodukter eftersom dessa produkter kräver stora mängder vatten under produktionen. Välj i stället grönsaker, frukt och spannmål som har lägre vattenavtryck. Se HÄR

  4. Utbildning och medvetandehöjning: sprid kunskap om vattenavtryck och vattenbesparing till allmänheten. Genom att öka medvetenheten bland dina kollegor kan du inspirera människor att ta ansvar för sin konsumtion och bidra till en hållbar framtid.

Matsvinn och vatten

Vår vattenkonsumtion har en betydande inverkan på vattenresurserna och ekosystemen runt om i världen. Genom att förstå och minska vårt vattenavtryck kan vi göra en positiv skillnad och bidra till hållbar förvaltning av denna värdefulla resurs.

Genom medveten konsumtion, användning av vattenbesparande teknik, hållbar livsmedelsproduktion, vattenåtervinning och utbildning kan vi alla spela en roll i att skydda och bevara våra vattenresurser för framtida generationer.

Matsvinnet påverkar också vattenresurserna eftersom vatten som används för att producera mat som inte äts upp är en stor förlust.

Tänk på att

  1. använda så mycket som möjligt av råvaran

  2. förädla rester

  3. ha goda rutiner kring nedkylning och uppvärmning

  4. uppmuntra dina gäster i att delta i matsvinnsarbetet.


Tips!

Vill ni se vattenavtrycket för er organisation kan ni gå in på Water footprint network för att kalkylera er vattenanvändning och läsa mer om vattenavtryck.


38 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page