top of page

Utbildning i Järfälla kommun

För att nå de globala målen behöver restauranger och måltidspersonal se över sina arbetsrutiner. Hur vi hanterar livsmedel och mat är idag avgörande för våra verksamheters ekonomi och för vårt klimat. Med rätt service kan vi medvetandegöra gästerna om hur vi tillsammans kan agera hållbart för en bättre miljö. Men för att lyckas med det behövs kunskap, verktyg och inspiration.