top of page

Nordic food waste summit

Uppdaterat: 15 maj 2023

”This is a call for action. Speed up the good work!”

Nordic food waste summit 2023 var den första nordiska matsvinnskonferensen i norden med 200 deltagare på plats och tusentalet deltagare som följde eventet digitalt. Vi på Generation Waste var på plats i Stockholm hos restaurang K-märkt som måltidsvärd och lyssnade till närmare 40 talare - politiker, organisationer, kungligheter, kommuner, företag och engagerade food fighters.


En viktig ingrediens på vägen framåt för att minska matsvinnet är ett samarbete över de nordiska gränserna. Så att vi tar efter varandra och tar likvärdiga politiska beslut. Ett nordiskt samarbete för att täppa igen svinnet inbegriper nordiska branschaktörer, sociala företag/ideella organisationer och våra myndigheter - men det krävs större politisk uppbackning, det går inte att enbart förlita sig på ”den fria samarbetsviljan”.


Vi är helt enkelt inte tillräckligt många som vill, kan eller vet hur! Men vi som deltog på Nordic foodwaste summit sätter hopp till att konferensen sätter ämnet högre upp på politikers lista, för som Petter Haas Brubakk, Director-General FoodDrinkNorway avslutande ord löd "This isn't a normal conference. This is a call for action!


Om vi ska lösa matsvinnsutmaningen måste fler saker ske parallellt, bland annat behöver vi:


  • samarbeten som byggs tvärs genom värdekedjan från jord till bord

  • lagar och regleringar måste uppdateras (utan att vi har en övertro på detta)

  • konsumenten måste först bli medveten och sedan ges tillräckligt starka skäl att ändra beteende

  • producenterna måste hitta sina kommersiella incitament för att förändra sig


Bland deltagarna och talarna på konferensen rådde det en enighet om ”sense of urgency” - vi har inte tid att vänta utan måste agera med snabbare steg, konkreta åtgärder och policy för att minska matsvinnets inverkan på miljön, klimatet, den globala ojämlika fördelningen av resurser och för ökad resiliens.
Vi behöver fler och nya samarbetsformer för att minska och omfördela svinn. Flera som använder de cirkulära affärsmodeller och de teknologiska tjänster som finns för att accelererar arbetet i rätt riktning så att matsvinn synliggörs och når bredare förankring bland fler aktörer. Ta hjälp av oss på Generation Waste så kan vi tillsammans "speed up the good work!" som Annica Sohlström, Livsmedelsverkets generaldirektör uttryckte det.


Tack till Livsmedelsverket, Nordiska ministerrådet och Åsa Sandberg för årets bästa konferens med en möjlighet att nätverka och utbyta viktiga erfarenheter för en hållbarutveckling.

Vill ni ta dela av konferensen i efterhand kan ni göra det här https://www.youtube.com/live/60mkvRvJWy4?feature=share26 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page