top of page

”När vi når 43 gram/matgäst, ska vi fira tillsammans”

Uppdaterat: 16 aug. 2022

Den 1:a Oktober 2020 inledde Bollebygds kommun ett samarbete med Generation Waste. Ett halvår senare sätter de nya mål i kampen mot matsvinnet. Utgår gör de från siffror framtagna med Generation Waste’s mätverktyg.
Genom att dagligen ha registrerat gästantal och matsvinn i Generation Waste’s applikation har Bollebygds Kommun nu kunnat få fram en snittsiffra som visar hur många gram varje gäst slänger/dag.

-Vid höstens mätning låg vi i snitt på 47 gram totalt matsvinn/matgäst i förskola och skola. På Bollebygdskolan som är vårt största tillagningskök ligger vi på 40-50 gram/matgäst, säger Therese Lindh, Enhetschef på måltidsverksamheten.

Utifrån dessa siffror utgår Bollebygds kommun när de ska nå de mål som de antagit sig i Klimat 2030 – västra götaland ställer om.

-Målet är satt utifrån vad vi ligger på idag tillsammans med ett mål satt i Klimat 2030, där Bollebygds kommun har sagt att matsvinn är ett prioriterat område och angett 43 gram/matgäst som ett mål. Vi har dessutom en gemensam avfallsplan där förslag till målet år 2030 är 37 gram/matgäst, säger Therese Lindh.

Har utvecklats tillsammans

Bollebyggds kommun har höga ambitioner, så pass höga att de tillsammans med Generation Waste utvecklat mätverktyget.

-Samarbetet med Generation Waste har varit spännande och givande. Vi är taggade och har en hög ambitionsnivå, därför utmanar vi och har arbetat fram en del förbättringsområden utifrån vårt sätt att arbeta och vi ser fler utvecklingsmöjligheter. Detta, då vi är Generation Waste första offentliga kund. Jag upplever att vi har många likheter med privata aktörer, men det finns naturligtvis skillnader också, säger Therese Lindh.

För Generation Waste har samarbetet med Bollebygds kommun inneburit glädje men de har som sagt också fått en hel del utmaningar. Bland annat så har Generation Waste tack vare Bollebygds kommuns höga ambitioner utvecklat portalen så att det nu är möjligt att ta fram vad varje gäst slänger i snitt och vad det kostar.

-Samarbetet har fungerat mycket bra. Therese Lindh och kökspersonalen gör ett jättejobb. De har förstått vikten av vårt verktyg så pass väl att de velat utveckla det, vilket jag är otroligt nöjd med, säger Daniel Oddhammar.

Ett steg i taget i kampen mot matsvinnet

Therese Lindh och Bollebygds Kommun tar ett steg i taget i kampen mot matsvinnet. Förhoppningsvis når de sina mål och fortsätter inspirera med sin framåtanda.

-Vi fortsätter att mäta och följa upp. Vi startade med att lägga fokus på vårt eget svinn – dvs serveringssvinnet. Nu är vi i startgroparna för att ta oss an Tallrikssvinnet och få med våra matgäster. Det första steget att nå är 43 gram/matgäst, när vi är där ska vi fira tillsammans med våra matgäster. Sedan siktar vi på delmål ner till 37 gram/matgäst, säger Therese Lindh.11 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

תגובות


bottom of page