top of page

Ett steg mot att säkra rätt näring i framtidens matsystem?

Uppdaterat: 16 aug. 2022

Generation Waste tog del av AGFOs senaste frukostevent i Stockholm. Här får ni en sammanfattning av vad vi snappade upp!

Vi träffades på Gröna näringslivets hus (LRF) för spaning med Anders Engström och Anna Björnstad från AGFO på temat ”Hur säkras rätt näring i framtidens matsystem?”.

Ingen enkel fråga att reda ut på kort tid men panelen med experter bestående av Emma Patterson (Livsmedelsverket), Inger-Cecilia Mayer Labba (Chalmers tekniska högskola), Anki Sundin (LRF Mjölk) samt