Menigo inleder samarbete med Generation Waste

Vinn mot svinn med Menigo

Menigo inleder samarbete med Generation Waste

Menigo är en av Sveriges mest etablerade grossister inom mat, dryck och utrustning till privata och offentliga verksamheter. Under hösten 2022 har Menigo tillsammans med Generation Waste producerat ett antal recept- och fördjupningsfilmer om matsvinn. Här får man följa kocken Magnus Naess som lagar hållbar och cirkulär mat samt ger tips på hur man kan minska sitt matsvinn med hjälp av nudging. Ta del av innehållet här: https://www.menigo.se/lange-leve-maltiden-avsnitt-10 | Menigo.se