top of page

Binary Brains inleder samarbete med Generation Waste

Vi är glada att meddela om ett samarbete med ett annat svenskt företag som kämpar mot svinn inom restaurangbranschen

Binary Brains inleder samarbete med Generation Waste

Förutom att förutspå efterfrågan på varje ingrediens, erbjuder Binary Brains inköpslistor som håller koll på vad som ska beställas och när det ska beställas. Med hjälp av artificiell intelligens är träffsäkerheten mycket hög, och bolaget hjälper restauranger att minska svinn och inköpskostnader i början av ledet.

Binary Brains kommer att ge dig 10% rabatt på deras tjänster om du säger att du är en Generation Waste-vän :)

Läs mer om Binary Brains: https://binarybrains.com/

bottom of page