top of page

Konsulttjänster

Behöver ni nya idéer och en plan på hur ni kan minska matsvinnet i er organisation?

Har ni en målsättning som ni behöver stöd för att uppnå?

Har ni behov av projektledning för minskat matsvinn?

IMG_5640.jpeg

Professionell konsultation

Generation Waste har god erfarenhet av restaurang- och måltidsutveckling. Vi har arbetat med olika uppdrag i både kommersiella och offentliga restaurangverksamheter. Vi kan därför erbjuda er professionell konsultation och rådgivning för minskat matsvinn utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Vi stöttar er med helheten eller de delar ni önskar. Till exempel rutiner och arbete i köket, matsalsmiljön, serveringsmetoder.

Ni kan boka oss för 1-3h konsultation eller
fördjupad rådgivning.

image3.jpeg
image4_cleanup.jpeg
2460d162-4ed6-4fc4-a058-22b9a6eb464c.jpeg

Enklare konsultation

Boka in ett möte med oss och beskriv era behov. Utifrån en första dialog kan vi vägleda er genom samtal, möten och workshops med huvudansvariga i verksamheten.

Fördjupad rådgivning

Vi erbjuder oss att se över er verksamhet för att få en grundförståelse för era behov. Därefter tar vi fram ett förslag på möjliga lösningar för minskat matsvinn anpassat till era förutsättningar.

I steg ett gör vi en deltagandeobservation, en förstudie. Därefter gör vi en behovsanalys som lägger grunden för innehållet i det arbete som följer. Syftet med konsultationen är att ni ska kunna processleda ett målriktat arbete för minskat matsvinn.

Alternativt låter ni oss göra en förstudie, sätta en processplan och projektleda arbetet tillsammans med er. Vi ritar upp kartan och lägger fram förslag på agenda för aktiviteter. Därefter genomför vi dem i er verksamhet och involverar nyckelpersoner i processen. Vi sätter upp delmål och samlar ihop data. Vi processleder och följer upp projektet med kontinuerliga avstämningar. Avslutningsvis summerar och rapporterar vi en resultatrapport med eventuella hänvisningar till vidare satsningar

När är det lämpligt att be om hjälp?

Nedan följer ett antal situationer på när konsultation och rådgivning för eventuella förändringsåtgärder, så som rutiner, inköps- och menyplanering samt kommunikationsvägar, behöver lokaliseras och konsulteras.

  • Innan matsvinnsmätningar ska påbörjas

  • I samband med att ni påbörjar matsvinnsmätningar

  • När det finns behov av matsvinnsminimerande arbete av ekonomiska och ekologiska skäl.

  • När matsvinnet vägts, registrerats och är det dags för det riktiga förändringsarbetet.

  • I samband med nyetablering

  • I samband med menybyte

  • Vid uppstart av säsongsverksamhet

  • Vid personal/ledningsbyte

bottom of page