top of page

Matsvinn i skolan

Matsvinn i skolan är ett stort problem men det går att få ned siffrorna rejält genom ett systematiskt arbete. Det hjälper vi på generation Waste er med.

The city of Mölndal signs an agreement with Generation Waste - Starting to grow in 25 school kitchens

On February 3, the city of Mölndal chose to start a test period with Generation Waste to follow up on its commitment in Climate 2030 - Västra Götaland is changing. Now, three months later, they choose to realize the collaboration by signing an agreement which means that they will start weighing their food waste in a total of 25 school kitchens.

Hallstahammar's municipality takes new heights in its sustainability work

By starting to measure their food waste on a daily basis, Hallstahammar hopes to reach new heights with their sustainability work and reach the future goals they set.

Småland Municipality Tingsryd begins collaboration with Generation Waste

Just like many other municipalities, Tingsryd Municipality is struggling with financial challenges and has savings requirements for 2022, so at first it was far from obvious to start a collaboration with Generation Waste and be able to justify the cost of a new system. After some internal changes with pre-cooks and controllers, the decision was made to start weighing and measuring in 4 preparation kitchens and 3 reception kitchens as well as in 4 departments within preschool and elderly care as part of saving money and working towards a better environment.

Skapaskolan begins collaboration with Generation Waste.

Many schools have already started working with Generation Waste to reduce food waste and are receiving excellent feedback from our application and services.

Fridaskolan gains momentum in milestone 12.3 - signs an agreement with Generation Waste

Generation Waste will help Fridaskolan with the UN's global sustainability goal 12.3; which means contributing to halving food waste in the world. On its website, Fridaskolan writes the following: With daily statistics on our total food waste, we gain the necessary knowledge to be able to reduce food waste further together.

Mörbylånga municipality begins collaboration with Generation Waste.

Mörbylånga municipality in southern Öland is a special part of Sweden. With its history and peculiar nature, it is unlike anything else. The sea, the open landscape and a fantastic light attract more and more people to move there and close to a million tourists visit Öland every year. The unique landscape means that southern Öland is on the UNESCO World Heritage List. Mörbylånga Municipality begins collaboration with Generation Waste to reduce food waste and thrive for sustainability.

Järfälla municipality begins cooperation with Generation Waste.

Järfälla municipality takes new heights in its sustainability work.

Interest in GW's application for measuring food waste is increasing - cooperation with two more municipalities begins

In August, Hallstahammars and Tanum municipalities will start using Generation Waste's measurement tool. - I like the concept and layout of the platform, with its simplicity. We fell for Generation Waste's vision of reducing food waste and contributing to a more sustainable climate, says Elisabeth Hallgren, meal manager in Hallstahammar municipality

Strömstad municipality begins collaboration with Generation Waste

Now we are spread among more municipalities in Sweden. Generation Waste already cooperates with many municipalities and receives excellent feedback about our application and services.

Hallstahammars kommun tar nya höjder i sitt hållbarhetsarbete

Genom att börja mäta sitt matsvinn dagligen så hoppas Hallstahammar ta nya höjder med sitt hållbarhetsarbete och nå de framtida mål de satt upp.

Mölndals stad tecknar avtal med Generation Waste – Börjar väga i 25 st skolkök

Den 3 februari valde Mölndals stad att påbörja en testperiod med Generation Waste för att följa upp sitt åtagande i Klimat 2030 –Västra Götaland ställer om. Nu, tre månader senare, väljer de att förverkliga samarbetet genom att teckna ett avtal som innebär att de kommer börja väga sitt matsvinn i totalt 25 stycken skolkök.

Strömstads kommun inleder samarbete med Generation Waste

Nu sprids vi bland fler kommuner i Sverige. Generation Waste samarbetar redan med många kommuner och får utmärkt återkoppling om vår applikation och våra tjänster.

Intresset för GW:s tjänst ökar – inleder samarbete med ytterligare två kommuner

I augusti månad kommer Hallstahammars- och Tanums kommun börja använda Generation Waste’s mätverktyg. –Jag gillar konceptet och upplägget i plattformen, med dess enkelhet. Vi föll för Generation Waste vision om att minska matsvinnet och bidra till ett mer hållbart klimat, meddelar Elisabeth Hallgren, måltidschef i Hallstahammars kommun

Järfälla kommun inleder samarbete med Generation Waste

Järfälla kommun tar nya höjder i sitt hållbarhetsarbete.

Mörbylånga kommun inleder samarbete med Generation Waste

Mörbylånga kommun på södra Öland är en speciell del av Sverige. Med sin historia och säregna natur påminner den inte om något annat. Havet, det öppna landskapet och ett fantastiskt ljus lockar allt fler att flytta dit och närmare en miljon turister besöker Öland varje år. Det unika landskapet gör att södra Öland finns med på UNESCOs världsarvslista. Mörbylånga Kommun inleder samarbete med Generation Waste för att minska matsvinn och frodas för hållbarhet.

Skapaskolan inleder samarbete med Generation Waste

Många skolor har redan börjat arbeta med Generation Waste för att minska matsvinn och får utmärkt återkoppling från vår applikation och våra tjänster.

Smålandskommunen Tingsryd inleder samarbete med Generation Waste

Precis som många andra kommuner brottas Tingsryds kommun med ekonomiska utmaningar och har besparingskrav inför 2022, så till en början var det långt ifrån självklart att inleda ett samarbete med Generation Waste och kunna motivera kostnaden för ett nytt system. Efter några interna vändor med förstekockar och controller tog man ändå beslutet att man ska börja väga och mäta i 4 tillagningskök och 3 mottagningskök samt på 4 avdelningar inom förskola och äldreomsorg som ett led i att spara pengar och jobba mot en bättre miljö.

Fridaskolan tar krafttag i delmål 12.3 – skriver avtal med Generation Waste

Generation Waste ska hjälpa Fridaskolan med FN:s globala hållbarhetsmål 12.3; som innebär att bidra till att halvera matsvinnet i världen. På sin hemsida skriver Fridaskolan följande: Med daglig statistik på vårt totala matsvinn får vi nödvändig kunskap för att tillsammans kunna minska matsvinnet ytterligare.

bottom of page