top of page

Gunnebo - "Att synliggöra matavfallet på ett pedagogiskt sätt ökar kreativiteten"

På Gunnebo slott, alldeles mellan Rådasjön och Stensjön i Mölndal, är det som om tiden stått still – vilket den i flera meningar faktiskt gjort. Slottet med dess tillhörande kaffehus och krog har stått där sedan 1397 och står stadigt kvar. För på Gunnebo slott jobbar man nämligen med hållbarhet och man finner sin inspiration genom att kolla tillbaka i tiden.

Från början var aldrig visionen att jobba klimatsmart, utan från början var snarare visionen att återskapa en sluten 1700-tals anläggning. Detta ledde till att man faktiskt började odla som man gjorde förr och utnyttja de resurser som fanns på gården.

 

– Vår vision var aldrig att jobba med miljön på det perspektivet vi gör idag, utan snarare att återskapa en sluten 1700-tals anläggning. Sen fann vi kunskap i detta historiska sätt att jobba och från det har vi nu skapat en nästan helt ekologisk organisation, säger kökschefen Patrik Severin

Idag skapar Gunnebo restaurang hela sin meny utifrån det som växer i trädgården. Det må kanske låta anständigt att skapa sin meny helt utifrån vad som finns i trädgården, men det är väl ingen som sagt att vägen mot ett hållbart samhälle skall vara enkel, inte enligt Patrik i alla fall.

– För oss handlar det om att ta sitt ansvar och för oss har detta blivit den självklara vägen att gå. Sen är det inte helt enkelt att skapa en meny utifrån vad som finns i trädgården, det ställer höga krav på att jobba kreativt, säger Patrik Severin

bottom of page