top of page

Fridaskolan tar krafttag i delmål 12.3 – skriver avtal med Generation Waste

Generation Waste ska hjälpa Fridaskolan med FN:s globala hållbarhetsmål 12.3; som innebär att bidra till att halvera matsvinnet i världen. På sin hemsida skriver Fridaskolan följande: Med daglig statistik på vårt totala matsvinn får vi nödvändig kunskap för att tillsammans kunna minska matsvinnet ytterligare.

När det kommer till hållbarhetsarbete har Fridaskolans restauranger redan kommit en bit på vägen, då man sedan 2013 är licenserade med miljömärkningen Svanen. Nu kan de sträcka på sig ytterligare och stolt titulera sig som samarbetspartner med Generation Waste.

–Ett led i vårt hållbarhetsarbete är att ständigt sträva efter att lämna ett så litet negativt klimatavtryck som möjligt till kommande generationer. Att minska vårt matsvinn är ett självklart val som ger snabb effekt och är ett enkelt sätt att följa vår förbättringsprocess.

– Niklas Knipplén, förstekock och restaurangutvecklare på Fridaskolan i Uddevalla.

Vill utbilda eleverna med hjälp av statistik 

En stor del av matsvinn från skolmatsalar kommer vanligtvis från elevers tallrikar; så kallat tallrikssvinn. Detta hoppas Fridaskolan ska minska i och med samarbetet med Generation Waste. Med statistik från Generation Waste mätverktyg  så ska nämligen Fridaskolan utbilda eleverna.

–Vi hoppas att samarbetet med Generation Waste ska leda till en ökad förståelse hos elever och personal; att vi inte längre kan fortsätta att missbruka moder jords resurser som en outtömlig källa. Med Generation Waste hjälp kommer vi att få fram data som kan användas i undervisning samt i andra sammanhang. Självklart hoppas vi även se en förbättring av våra restaurangköks ekonomi till följd av ett minskat matsvinn.

bottom of page