top of page

Kundcase

Alla våra kunder jobbar för ett minskat matsvinn, en ökad lönsamhet och ett bättre klimat. Vi gläds tillsammans med våra kunder när vi har lyckats att minska matsvinnet.  Här nedan är några exempel på arbete och kunder som vi jobbar med.

Hotell

Hotell som använder Generation Waste för att mäta sitt matsvinn tar ett betydelsefullt steg mot en mer hållbar verksamhet.

 

Genom att noggrant övervaka och utvärdera sitt matsvinn kan de identifiera möjligheter till förbättringar för att minska sitt matsvinn och miljöpåverkan. 

 

Restauranger

Restauranger som använder Generation Waste för att mäta sitt matsvinn tar ett steg mot en mer hållbar framtid.

Genom att minska sitt matsvinn sänker de sina kostnader samtidigt som restauranger visar sitt engagemang för att vara en del av lösningen på den globala livsmedelskrisen och främjar en kultur av medvetenhet och hållbarhet inom branschen.

Restaurant

Offentliga kök
 

Offentliga kök som använder Generation Waste för att mäta sitt matsvinn tar ett viktigt steg mot en mer hållbar och effektiv matlagning.

Genom att införa denna praxis visar offentliga kök sitt åtagande för att främja hållbar matlagning och bidra till att bygga en mer medveten och ansvarsfull matkultur.

Arenor
 

Främjande av hållbarhet på arenor. Partnerskap mellan arenor och Generation Waste för att minska matsvinn och miljöpåverkan

avenyfamilen.jpg

Rederier och Generation Waste samarbetar för en hållbar framtid och minskar matsvinn och miljöpåverkan tillsammans.

Rederier
 

Image by Onur Binay
bottom of page